Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Tłumacze pisemni/ustni

Łotwa

Autor treści:
Łotwa
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Na Łotwie nie ma bazy tłumaczy pisemnych ani ustnych.

Sąd gwarantuje stronom postępowania cywilnego, które uzyskały pomoc prawną w danej sprawie lub zwolnienie z opłat sądowych, a nie władają językiem postępowania, prawo do zapoznania się z aktami sprawy i uczestnictwa w postępowaniu z pomocą tłumacza ustnego.

Sąd gwarantuje stronom postępowania administracyjnego, które nie władają językiem postępowania – z wyjątkiem przedstawicieli osób prawnych – prawo do zapoznania się z aktami sprawy i uczestnictwa w postępowaniu z pomocą tłumacza ustnego.

Sąd może również postanowić wedle własnego uznania o zapewnieniu tłumacza ustnego osobie prawnej.

postępowaniu karnym osoby mające prawo do obrony, pokrzywdzeni i ich przedstawiciele, świadkowie, specjaliści, biegli, rewidenci i inne osoby wezwane do stawienia się przez funkcjonariusza publicznego prowadzącego postępowanie, o ile nie władają językiem urzędowym Łotwy, są uprawnione do używania w toku postępowania języka, który znają, i do nieodpłatnego korzystania z usług tłumacza ustnego zapewnianych przez funkcjonariusza publicznego prowadzącego postępowanie. W postępowaniu przedprocesowym sędziowie śledczy lub sądy zapewniają obecność tłumacza ustnego przy wydawaniu rozstrzygnięć w sprawach wchodzących w zakres ich właściwości.

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.