Tłumacze pisemni/ustni

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

Na Łotwie nie ma bazy tłumaczy pisemnych ani ustnych.

Sąd gwarantuje stronom postępowania cywilnego, które uzyskały pomoc prawną w danej sprawie lub zwolnienie z opłat sądowych, a nie władają językiem postępowania, prawo do zapoznania się z aktami sprawy i uczestnictwa w postępowaniu z pomocą tłumacza ustnego.

Sąd gwarantuje stronom postępowania administracyjnego, które nie władają językiem postępowania – z wyjątkiem przedstawicieli osób prawnych – prawo do zapoznania się z aktami sprawy i uczestnictwa w postępowaniu z pomocą tłumacza ustnego.

Sąd może również postanowić wedle własnego uznania o zapewnieniu tłumacza ustnego osobie prawnej.

postępowaniu karnym osoby mające prawo do obrony, pokrzywdzeni i ich przedstawiciele, świadkowie, specjaliści, biegli, rewidenci i inne osoby wezwane do stawienia się przez funkcjonariusza publicznego prowadzącego postępowanie, o ile nie władają językiem urzędowym Łotwy, są uprawnione do używania w toku postępowania języka, który znają, i do nieodpłatnego korzystania z usług tłumacza ustnego zapewnianych przez funkcjonariusza publicznego prowadzącego postępowanie. W postępowaniu przedprocesowym sędziowie śledczy lub sądy zapewniają obecność tłumacza ustnego przy wydawaniu rozstrzygnięć w sprawach wchodzących w zakres ich właściwości.

Ostatnia aktualizacja: 30/03/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.