Tłumacze pisemni/ustni

Luksemburg

Niniejsza część portalu umożliwia znalezienie tłumacza sądowego w Luksemburgu.

Autor treści:
Luksemburg

Jak znaleźć tłumacza sądowego w Luksemburgu?

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia aktualną listę pisemnych i ustnych tłumaczy przysięgłych. Lista znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i zawiera też informacje ogólne.

Czy dostęp do luksemburskiej bazy tłumaczy jest bezpłatny?

Dostęp do luksemburskiej bazy tłumaczy jest bezpłatny.

Powiązane strony

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 20/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.