Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Tłumacze pisemni/ustni

Niderlandy

Na tej stronie przedstawiono informacje na temat wpisu do rejestru i odnawiania uprawnień przysięgłych tłumaczy ustnych i pisemnych w Niderlandach.

Autor treści:
Niderlandy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ustawa o przysięgłych sądowych tłumaczach ustnych i pisemnych

W Niderlandach obowiązuje ustawa o przysięgłych sądowych tłumaczach ustnych i pisemnych (Wet beëdigde tolken en vertalers – Wbtv). Ustanowiono w niej zasady i przepisy dotyczące ustnych tłumaczy przysięgłych, którzy wykonują ustne tłumaczenia wypowiedzi w innym języku, oraz pisemnych tłumaczy przysięgłych, którzy wykonują pisemne tłumaczenia tekstów sporządzonych w innym języku.

Zawód tłumacza ustnego i tłumacza pisemnego to wolny zawód. Oznacza to, że w zasadzie każdy, bez względu na wykształcenie lub doświadczenie, może podjąć działalność jako niezależny tłumacz ustny lub pisemny. Aby wykonywać zawód tłumacza, nie trzeba być wpisanym do rejestru przysięgłych tłumaczy ustnych i pisemnych (Register beëdigde tolken en vertalers – Rbtv). Rbtv to baza danych zawierająca dane przysięgłych tłumaczy ustnych i pisemnych w Niderlandach, którą prowadzi Urząd ds. Przysięgłych Tłumaczy Ustnych i Pisemnych (Bureau beëdigde tolken en vertalers). Aby wykonywać zawód przysięgłego tłumacza ustnego lub przysięgłego tłumacza pisemnego, konieczna jest rejestracja w Rbtv.

Jakie informacje znajdują się w niderlandzkim rejestrze tłumaczy?

Zgodnie z art. 2 ustawy o przysięgłych sądowych tłumaczach ustnych i pisemnych rejestr przysięgłych tłumaczy ustnych i pisemnych zawiera następujące dane każdego wpisanego do rejestru tłumacza ustnego lub tłumacza pisemnego:

  1. dane kontaktowe;
  2. wskazanie, czy dana osoba jest tłumaczem ustnym czy tłumaczem pisemnym;
  3. język źródłowy lub docelowy bądź języki źródłowe lub docelowe, w których pracuje tłumacz ustny lub pisemny, oraz
  4. pozostałe szczególne umiejętności, które zdaniem danego tłumacza ustnego lub pisemnego warto wskazać w rejestrze.

Kto jest odpowiedzialny za rejestr tłumaczy?

Ostateczna odpowiedzialność za rejestr spoczywa na Ministrze Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa; decyzje o wpisach do rejestru podejmuje jednak Urząd ds. Przysięgłych Tłumaczy Ustnych i Pisemnych.

Czy dostęp do niderlandzkiego rejestru tłumaczy jest nieodpłatny?

Tak, dostęp jest nieodpłatny.

W jaki sposób znaleźć tłumacza sądowego w Niderlandach

Bazę danych można przeszukiwać według imienia i nazwiska lub kombinacji językowej bądź kombinacji językowych.

Powiązane strony

Urząd ds. Przysięgłych Tłumaczy Ustnych i Pisemnych

Rejestr tłumaczy przysięgłych

Ostatnia aktualizacja: 21/09/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.