Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Tłumacze pisemni/ustni

Irlandia Północna

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu tłumacza sądowego w Irlandii Północnej.

Autor treści:
Irlandia Północna

Obecnie Irlandia Północna nie posiada centralnej bazy tłumaczy. Jednakże potrzebne informacje można znaleźć w kilku zdecentralizowanych rejestrach i wykazach, między innymi w:

Ciekawe strony

National Register of Public Service Interpreters

Association of Police and Court Interpreters

Institute of Translation and Interpreting

Ostatnia aktualizacja: 16/01/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.