Tłumacze pisemni/ustni

Polska

Strona zawiera informacje pomagające znaleźć w Polsce tłumacza prawnego.

Autor treści:
Polska

Jakie możliwości zapewnia baza polskich tłumaczy?

Polska dysponuje:

 • listą tłumaczy przysięgłych, utrzymywaną przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości
 • bazą tłumaczy, zarządzaną przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich
 • listą tłumaczy prowadzoną przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS
 • bazą tłumaczy Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy
 • listą tłumaczy prowadzoną przez Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

Czy dostęp do bazy polskich tłumaczy jest bezpłatny?

Tak, dostęp do baz jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć tłumacza prawnego w Polsce

Baza tłumaczy przysięgłych

Baza tłumaczy przysięgłych umożliwia wyszukiwanie tłumaczy według następujących kryteriów:

 • nazwisko
 • rodzaj tłumaczenia
 • miasto
 • język

Baza tłumaczy

Baza tłumaczy umożliwia wyszukiwanie tłumaczy według następujących kryteriów:

 • nazwisko
 • miasto
 • język
 • specjalność (tłumaczenie ustne, tłumaczenie literackie, tłumaczenie prawne).
Ostatnia aktualizacja: 07/12/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.