Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej hiszpański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Tłumacze pisemni/ustni

Hiszpania

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu tłumacza ustnego lub pisemnego w Hiszpanii.

Autor treści:
Hiszpania
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jak znaleźć tłumacza ustnego lub tłumacza pisemnego tekstów prawnych w Hiszpanii?

W Hiszpanii nie ma wyczerpujących regulacji dotyczących ustnych i pisemnych tłumaczy przysięgłych.

Art. 231 ust. 5 ustawy organicznej o władzy sądowniczej przewiduje, że „w postępowaniu ustnym sędzia lub sąd może wyznaczyć jako tłumacza każdą osobę znającą dany język, po wcześniejszym złożeniu przez nią przysięgi bądź zobowiązania dokonania wiernego przekładu”.

Art. 440 hiszpańskiego kodeksu postępowania karnego przewiduje prawo do skorzystania z pomocy tłumacza ustnego, a art. 441 stanowi, że „tłumacza ustnego wybiera się spośród osób wykwalifikowanych, jeżeli można znaleźć takie osoby w danej miejscowości”. Jeżeli jest to niemożliwe, jako tłumacza wyznacza się nauczyciela danego języka. W przypadku gdy nie ma takiego nauczyciela, wybiera się każdą osobę, która posługuje się danym językiem”.

Art. 762 ust. 8 kodeksu postępowania karnego stanowi, że „jeżeli oskarżeni lub świadkowie nie mówią po hiszpańsku bądź nie rozumieją tego języka, postępuje się zgodnie z przepisami art. 398, 440 i 441. Nie jest konieczne, by tłumacz ustny miał formalne kwalifikacje”.

Co do zasady, w sprawach cywilnych i karnych, w których przyznano pomoc prawną, Ministerstwo Sprawiedliwości (lub wspólnoty autonomiczne z kompetencjami w sprawach wymiaru sprawiedliwości) pokrywa koszty usług tłumacza pisemnego lub ustnego, podczas gdy w sprawach cywilnych, w których nie przyznano pomocy prawnej, to powód pokrywa koszty tych usług. Z usług tłumaczy ustnych korzysta się również w pewnych postępowaniach z zakresu prawa administracyjnego, dotyczących na przykład wniosków o azyl.

Aby zostać pisemnym lub ustnym tłumaczem przysięgłym, należy zdać egzamin organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tłumacze przysięgli są uprawnieni do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych.

Czy dostęp do bazy danych tłumaczy jest bezpłatny w Hiszpanii?

W Hiszpanii nie prowadzi się bazy danych tłumaczy ustnych i pisemnych.

Jak znaleźć tłumacza tekstów prawnych w Hiszpanii?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy publikuje jednak listę osób, które zdały egzamin na tłumacza przysięgłego.

Dostęp do listy jest bezpłatny, a na liście znajduje się alfabetyczny wykaz języków i tłumaczy przysięgłych danych języków.

Powiązane strony

LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.