Tłumacze pisemni/ustni

Szwecja

W tej części przedstawiono informacje pomocne w znalezieniu tłumacza przysięgłego (ustnego lub pisemnego) w Szwecji.

Autor treści:
Szwecja

Co zawiera szwedzki rejestr tłumaczy?

Szwedzką bazę tłumaczy ustnych i pisemnych utrzymuje i prowadzi Szwedzka Agencja Służb Prawnych, Finansowych i Administracyjnych (Kammarkollegiet).

Baza zawiera listę wyłącznie tych tłumaczy przysięgłych, którzy mają uprawnienia do wykonywania tłumaczeń pisemnych lub ustnych z języka szwedzkiego lub na ten język. Jedna osoba może być tłumaczem przysięgłym większej liczby języków. Tłumacz przysięgły ustny może posiadać uprawnienia do pracy w określonym obszarze specjalizacji jako tłumacz ustny sądowy lub medyczny.

Czy dostęp do szwedzkiej bazy tłumaczy jest nieodpłatny?

Tak, dostęp do szwedzkiej bazy tłumaczy przysięgłych jest nieodpłatny.

W jaki sposób znaleźć tłumacza przysięgłego w Szwecji?

Tłumaczy ustnych można wyszukiwać według kryterium języka, obszaru specjalizacji, okręgu (län) lub nazwiska. Tłumaczy pisemnych można wyszukiwać według kryterium języka, okręgu (län), nazwiska lub numeru tłumacza.

Ostatnia aktualizacja: 01/09/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.