Traducători/Interpreți autorizați

Bulgaria

Bulgaria nu dispune de o bază de date cu traducători și interpreți.

Conținut furnizat de
Bulgaria

În prezent, nu există o bază de date electronică a traducătorilor judiciari.

În temeiul articolului 6 alineatul (4) din Dispozițiile finale ale Legii de modificare a Codului de procedură penală, articolul 403 din Legea privind organizarea sistemului de justiție a fost modificat, adăugându-i-se un nou alineat (2), care prevede că ministrul justiției, în acord cu Consiliul Judiciar Suprem, emite un regulament privind:

  • procedurile și termenele pentru depunerea de propuneri de includere pe lista specialiștilor certificați ca traducători și de modificare a acestei liste;
  • condițiile care trebuie îndeplinite;
  • condițiile și procedura de stabilire a remunerației acestora.

Regulamentul nr. N-1 din 16 mai 2014 privind traducătorii judiciari (SG nr. 43 din 23 mai 2014) a fost emis în temeiul acestei împuterniciri legale. Fiecare instanță regională sau administrativă și Tribunalul Penal Specializat au un registru în care sunt înscriși profesioniștii certificați ca traducători judiciari. Propunerile de includere pe listele de traducători judiciari pot fi prezentate de ministere, agenții, instituții, municipalități, organizații profesionale și de altă natură și institute academice, precum și de potențiali traducători judiciari. Propunerile de includere pe liste sunt prezentate președintelui instanței regionale sau administrative relevante sau președintelui Tribunalului Penal Specializat.

Chestiunile privind recunoașterea juridică și traducerea documentelor sunt reglementate de Normele privind recunoașterea juridică, certificarea și traducerea documentelor, precum și de alte texte, adoptate prin Decretul nr. 184 din 1958 al Consiliului de Miniștri.

Regulamentul nr. 1 din 16 ianuarie 2008 privind înregistrarea, calificările și onorariile martorilor experți a fost abrogat de Curtea Administrativă Supremă. A fost elaborat un nou proiect de regulament, publicat pe site-ul Ministerului Justiției pentru consultare publică în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din Legea privind instrumentele legislative. Proiectul a fost transmis spre aprobare Consiliului Judiciar Suprem și Ministerului Afacerilor Interne.

Ultima actualizare: 08/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.