Traducători/Interpreți autorizați

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

Statutul interpreților judiciari permanenți (Stalni sudski tumači) este reglementat, în general, de Legea privind instanțele (Zakon o sudovima) [Narodne novine (NN – Monitorul Oficial al Republicii Croația) nr. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 și 67/18] și de Normele privind interpreții judiciari permanenți (Pravilnik o stalnim sudskim tumačima) (NN nr. 88/08 și 119/08), în timp ce drepturile și obligațiile acestora în cadrul procedurilor individuale sunt reglementate de legi procedurale speciale [Legea privind procedura civilă (Zakon o parničnom postupku), Legea privind procedura penală (Zakon o kaznenom postupku)].

Pentru a putea fi interpret judiciar permanent, solicitantul trebuie să îndeplinească condițiile generale de admitere în funcția publică, precum și următoarele condiții specifice:

  • cunoașterea pe deplin a unei limbi străine, pe lângă limba croată, și, în cazul în care, pe lângă limba croată, limba unei comunități sau minorități etnice ori naționale este limbă oficială în jurisdicția instanței, solicitantul trebuie, de asemenea, să stăpânească pe deplin respectiva limbă;
  • cunoașterea organizării sistemului judiciar, a administrației de stat și a terminologiei juridice;
  • deținerea unei diplome universitare.

O persoană nu poate fi numită interpret judiciar permanent dacă face obiectul interdicției de admitere în funcția publică, prevăzută la articolul 49 litera (a) din Legea privind funcționarii publici(Zakon o državnim službenicima), dacă a fost condamnată definitiv pentru o faptă care o face nedemnă pentru exercitarea atribuțiilor de interpret judiciar permanent atât timp cât consecințele juridice ale condamnării persistă sau dacă atunci când solicită numirea ca interpret judiciar permanent face obiectul interdicției de exercitare a profesiei.

De asemenea, un resortisant al unui stat membru al UE sau un resortisant străin poate fi numit interpret judiciar permanent dacă cunoaște sistemul judiciar, administrația de stat și terminologia juridică, dacă a obținut o diplomă universitară și dacă, pe lângă cunoașterea limbii țării sale de origine, stăpânește pe deplin limba croată sau limba unei comunități sau minorități etnice ori naționale.

Interpreți judiciari permanenți

Udruga sudskih tumača i prevoditelja (Asociația interpreților judiciari și a traducătorilor judiciari)

Asociația a fost înființată în 2000 cu scopul de a promova, de a dezvolta și de a proteja activitatea și profesia de interpret judiciar și de traducător judiciar și de a contribui în mod activ la funcționarea statului de drept și la protecția drepturilor omului.

Udruga sudskih tumača i prevoditelja
Vrazova 15
42 000 Varaždin

Tel.: +385 95 5654350

E-mail: info@ustip.hr

Asociații ale interpreților judiciari permanenți (Udruge stalnih sudskih tumača)

În Croația există șase asociații ale interpreților judiciari permanenți ale căror programe de formare pentru candidații care doresc să devină interpreți judiciari permanenți au fost aprobate de Ministerul Justiției.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača (Asociația profesională a interpreților judiciari din Croația, HSUST)

Asociația a fost înființată în 2007 și este una dintre cele șase asociații profesionale din Croația acreditate pentru formarea viitorilor interpreți judiciari permanenți. Pe lângă formarea viitorilor interpreți judiciari, asociația îi ajută pe interpreții judiciari din Republica Croația și din întreaga Europă să comunice între ei.

Formatorii ocupă funcția de interpreți judiciari și, de asemenea, sunt avocați și profesori în limba specifică a candidatului.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača
Draškovićeva 25
10 000 Zagreb

Tel.: +385 99 502 19 26

E-mail: hrsust@gmail.com

Udruga stalnih sudskih tumača (Asociația interpreților judiciari permnanenți, USST)

Asociația a fost înființată la 19 februarie 2010 și își are sediul în Zagreb. USST este o asociație profesională fără scop lucrativ ai cărei membri sunt exclusiv interpreți judiciari permanenți, fapt care o deosebește de asociațiile echivalente și similare.

Printre principalele activități ale asociației se numără colaborarea și dezvoltarea profesională a membrilor; organizarea de conferințe, prelegeri, seminare, congrese, reuniuni și alte evenimente profesionale pe teme din domeniu; cooperarea cu alte asociații și organizații echivalente și similare din străinătate, precum și cu toate organizațiile care sprijină activitatea asociației.

La 8 iunie 2012, USST a fost admisă ca membru al EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association – Asociația europeană a interpreților și traducătorilor din domeniul juridic), o asociație internațională fără scop lucrativ a interpreților judiciari. La 1 august 2013, USST a devenit, printr-o decizie unanimă, membru cu drepturi depline al EULITA.

Udruga stalnih sudskih tumača (USST)
Alberta Fortisa 15A
10 090 Zagreb

Tel./fax: +385 1 386 40 43

E-mail: info@usst.hr
http://www.usst.hr

Društvo sudskih tumača i prevoditelja (Societatea interpreților judiciari și a traducătorilor judiciari)

Societatea interpreților judiciari și a traducătorilor judiciari este o organizație profesională înființată în 1989, care are statut de persoană juridică și este înscrisă în Registrul asociațiilor din Republica Croația.

Activitățile asociației se axează pe promovarea și îmbunătățirea profesiei de traducător, pe organizarea de conferințe, prelegeri, seminare, congrese, reuniuni și alte evenimente pe teme din domeniu, pe colaborarea și dezvoltarea profesională a membrilor, precum și pe participarea activă la elaborarea actelor juridice referitoare la profilul traducătorilor/interpreților judiciari.

Društvo sudskih tumača i prevoditelja
Bijenička cesta 144
10 000 Zagreb

Tel.: + 385 98 454007
Tel./fax: +385 1 615 33 85

E-mail: irena.gizdavcic@gmail.cominfo@dstip.hr
https://www.dstip.hr

Udruga sudskih tumača TEMPUS (Asociația TEMPUS a interpreților judiciari)

Această organizație are statut de persoană juridică și este înscrisă în Registrul asociațiilor din Republica Croația.

TEMPUS depune eforturi pentru a îmbunătăți profesia de traducător, organizând conferințe, prelegeri, seminare, congrese, precum și activități de formare și colaborare profesională destinate traducătorilor și interpreților permanenți din domeniul juridic.

Udruga sudskih tumača TEMPUS
Maksimirska 103
10 000 Zagreb

Tel.: +385 98 421 848, +385 91 5161 664

E-mail: tumaci.tempus@gmail.com
https://www.tempus-obuka.hr

Udruga sudski tumači i prevoditelji (Asociația interpreților judiciari și a traducătorilor judiciari, STIP)

Rendićeva 7a
21 000 Split

Tel.: +385 98 473 470, +385 21 783 422

E-mail: info@tumac-prevoditelj.com
http://www.tumac-prevoditelj.com

Podružnica Rijeka
Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2
51 000 Rijeka

Tel.: +385 98 943 8974, +385 98 942 6580

E-mail: info-ri@tumac-prevoditelj.com

Strukovna udruga stalnih sudskih tumača (Asociația profesională a interpreților judiciari permanenți)

Čučerska cesta 11
10 000 Zagreb

Tel.: +385 1 2983 147

Udruga sudskih tumača i prevoditelja (Asociația interpreților judiciari și a traducătorilor judiciari)

Asociația a fost înființată în 2000 cu scopul de a promova, de a dezvolta și de a proteja activitatea și profesia de interpret judiciar și de traducător judiciar și de a contribui în mod activ la funcționarea statului de drept și la protecția drepturilor omului.

Vrazova 15
42 000 Varaždin

Tel.: +385 95 5654350

E-mail: info@ustip.hr

Ultima actualizare: 16/09/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.