Traducători/Interpreți autorizați

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

Începând cu 1 iulie 2019, traducerile autorizate în Cipru fac obiectul normelor prevăzute în Legea 45(I)/2019 privind înregistrarea și reglementarea serviciilor prestate de traducătorii autorizați.

În temeiul acestei legi, orice organism privat sau public care solicită o traducere autorizată ar trebui să apeleze direct la un traducător autorizat înscris în Registrul traducătorilor autorizați al Consiliului traducătorilor autorizați.

Legea definește „traducerea autorizată” ca fiind o traducere validă și exactă a unui text sau a unui document scris dintr-o limbă străină în greacă sau turcă și invers ori din greacă în turcă și invers, care este ștampilat în mod corespunzător și poartă sigiliul public al Republicii Cipru.

Traducătorii autorizați traduc documente destinate uzului public oficial în Cipru sau în străinătate, cum ar fi certificatele de absolvire a studiilor, certificatele de căsătorie, certificatele de naștere, certificatele de deces, certificatele de divulgare a cazierelor judiciare, pașapoartele, cărțile de identitate, conturile bancare, actele de proprietate, documentele corporative, rapoartele medicale și documentele juridice.

Limbi acoperite: din arabă, armeană, bosniacă, bulgară, chineză, croată, cehă, daneză, engleză, estonă, franceză, germană, georgiană, italiană, letonă, lituaniană, macedoneană, neerlandeză, norvegiană, persană, polonă, română, rusă, sârbă, slovacă, spaniolă, suedeză, turcă și ucraineană în greacă și invers.

DOCUMENTELE TRANSMISE PENTRU TRADUCERE

  1. Toate documentele transmise pentru traducere trebuie să fie autentice și legalizate în mod corespunzător, fie prin apostilă, fie prin sigiliul Ministerului Afacerilor Externe (certificare diplomatică). Documentele trebuie legalizate înainte de a fi traduse. Pentru țările UE, conform Regulamentului (UE) 2016/1191, este la latitudinea părții care transmite documentul dacă dorește să aplice sau nu o apostilă. Buletinul informativ al Ministerului Justiției și Ordinii Publice oferă informații suplimentare privind certificarea documentelor și enumeră statele care sunt părți laConvenția de la Haga privind apostila.
  2. În ceea ce privește documentele care nu necesită apostilă, dar care trebuie legalizate printr-un sigiliu diplomatic, partea care transmite documentul pentru traducere trebuie să contacteze departamentul competent al Ministerului Afacerilor Externe pentru informații suplimentare.
  3. Informații privind traducerea certificatelor de absolvire a învățământului secundar superior pot fi găsite aici.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Biroul de presă și informare la numărul +357 22801105 sau +357 22801133 sau să trimiteți un e-mail la adresa: translations@pio.moi.gov.cy

Informații privind tarifele de traducere pot fi găsite aici.

Legea din 2019 privind înregistrarea și reglementarea serviciilor prestate de traducătorii autorizați în Cipru poate fi consultată aici.

Informații despre Consiliul traducătorilor autorizați sunt disponibile aici.

Ultima actualizare: 11/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.