NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Traducători/Interpreți autorizați

Franţa

În această secţiune veţi găsi informaţii privind modul de căutare a unui interpret pentru o procedură judiciară sau a unui traducător, dacă este cazul printr-un site internet oficial.

Conținut furnizat de
Franţa
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Cum puteți găsi un traducător în Franța

Serviciul de documentare și de studii al Curții de Casație pune la dispoziție pe site-ul său internet:

  • lista în format PDF a experților agreați de către Curtea de Casație. Sunt disponibile, de asemenea, linkuri către site-urile internet ale anumitor curți de apel. Lista experților agreați de către Curtea de Casație este stabilită anual de către biroul Curții.
  • listele de experți judiciari întocmite de către fiecare curte de apel care cuprind, în special, experții înregistrați la rubricile traducere și interpretariat. Listele de experți judiciari stabilite de către curțile de apel sunt actualizate de către acestea și transmise la intervale variabile către Curtea de Casație.

Curtea de Casație nu dispune, propriu zis, de baza de date care regrupează toți interpreții și traducătorii.

Listele care cuprind numele, coordonatele, anul nașterii și specializarea experților sunt disponibile pentru 35 de curți de apel.

Serviciul de căutare a unui traducător sau interpret este un serviciu contra cost?

Nu, accesul la site-uri nu este restricționat.

Contextul sau istoricul registrelor de traducători în Franța

Istoric

Primele liste cu experți au fost introduse oficial în sistemul judiciar francez în domeniul penal, printr-o lege din 30 noiembrie 1892.

În paralel existau liste neoficiale de tehnicieni desemnați cel mai frecvent în materie civilă.

Legea nr. 71-498 din 29 iunie 1971 și Decretul nr. 74-1184 din 31 decembrie 1974 au introdus, pentru instanțele judiciare, o listă unică în materie civilă și penală în fiecare curte de apel, în care experții înscriși erau clasificați în funcție de domeniul de specialitate. Lista era completată și modificată în fiecare an. Înscrierea se reînnoia anual, însă în realitate era reînnoită pentru expertul împotriva căruia nu se formula nicio critică gravă. A fost introdusă, de asemenea, o listă națională a experților întocmită de către Biroul Curții de Casație care funcționa în condiții comparabile.

Condiții de înscriere

Înscrierea pe listele cu experți judiciari a fost reformată radical prin Legea nr. 2004-130 din 11 februarie 2004 și prin Decretul nr. 2004-1463 din 23 decembrie 2004. Fiind vorba de liste ale curților de apel, cererile sunt adresate procurorului republicii de pe lângă tribunalul de mare instanță care le examinează, apoi le adresează procurorului general care la rândul său, le prezintă prim-președintelui curții de apel.

Listele sunt întocmite anual de către adunarea generală a magistraților de la sediul curții de apel.

Înregistrarea inițială pe listele curților de apel ia forma unui regim de probă cu durata de trei ani la sfârșitul căruia se evaluează experiența persoanei interesate și dobândirea cunoștințelor juridice necesare pentru buna îndeplinire a funcțiilor sale în perspectiva eventualei reînscrieri în urma prezentării unei noi candidaturi. Ulterior, expertul este reînscris pentru o durată de cinci ani după reexaminarea dosarului său și exprimarea avizului de către o comisie formată din experți și magistrați.

Decretul nr. 2012-1451 din 24 decembrie 2012 a precizat criteriile de înscriere. Cererile sunt examinate ținând seama de calificările și de experiența profesională a candidaților, inclusiv competențele dobândite într-un alt stat membru al Uniunii Europene, decât Franța, și interesul arătat de candidați în colaborarea cu serviciul public de justiție. De asemenea, se poate ține seama de necesitățile organelor jurisdicționale.

Doar experții care figurează pe o listă a curții de apel de cinci ani pot fi înscriși pe lista națională. În ceea ce privește procedura de înscriere sau de reînscriere pe lista națională, procurorul general de pe lângă Curtea de Casație primește aceste cereri și obține avizul președintelui și procurorului general de pe lângă curtea de apel la care este înscrisă partea interesată. Ulterior, Biroul Curții de Casație întocmește lista națională, fără intervenția parchetului general.

Nomenclatorul rubricilor listelor de experți

Un ordin al Ministerului de Justiție din 10 iunie 2005 a stabilit, pentru ansamblul teritoriului național, un nomenclator armonizat pentru rubricile listelor de experți. Lista este împărțită în ramuri (de natură economică, de ex. : agricultură, sănătate, industrii…), rubrici (care corespund disciplinelor, ca de exemplu medicină, chirurgie) și specialități (detaliază disciplinele: alergologie, chirurgie pentru aparatul digestiv..). Există o ramură „interpretariat-traducere” care cuprinde rubrica traducere, împărțită în specialități pe categorii lingvistice (limbi romanice, limbi germanice, limbi slave...). Astfel, specialitățile au o denumire destul de largă pentru a include orice limbă vorbită sau scrisă.

În cadrul elaborării noului nomenclator armonizat al specialităților experților, traducătorii și interpreții au fost astfel menținuți pe listele experților judiciari de drept comun, fiindu-le consacrată, totuși, o rubrică specială. De fapt, dacă acești profesioniști nu au ca misiune principală realizarea de expertize în sensul strict al termenului, ei sunt, la fel ca și experții judiciari, colaboratori ocazionali ai serviciului public de justiție, iar dacă este cazul pot fi desemnați ca tehnicieni, în aplicarea articolului 232 din noul Cod de Procedură Civilă pentru a efectua, la cererea organelor jurisdicționale, veritabile măsuri de cercetare judecătorească și în special consultări.

Având în vedere aceste considerente, în ansamblul lor, cu ocazia reformei din 2004 nu s-a considerat că este oportun ca interpreții și traducători să facă obiectul unui regim special de înscriere pe liste separate.

Ultima actualizare: 07/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.