NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Traducători/Interpreți autorizați

Grecia

Grecia nu are un site web care să ofere o listă a traducătorilor și a interpreților în domeniul juridic. Digitalizarea și interfața electronică a bazelor de date sunt în curs de realizare.

Conținut furnizat de
Grecia

Cum puteți căuta un traducător sau interpret în domeniul juridic în Grecia

În materie penală, aspectele legate de interpretare și traducere pentru instanțele din Grecia este reglementate de articolele 233 – 238 din Codul de procedură penală. Interpreții / traducătorii sunt numiți de instanța competentă, fiind aleși de pe o listă întocmită anual de Consiliul corecțional al judecătorilor și validată de Consiliul judecătorilor de la curțile de apel. În cazurile de extremă urgență, se pot numi și interpreți care nu figurează pe această listă.

În materie civilă, în conformitate cu articolul 252 din Codul de procedură civilă, interpreții sunt numiți de instanță dacă există un martor, un expert sau o parte la procedură care nu înțelege limba greacă. Articolul 137 din codul de procedură administrativă are prevederi similare.

Există un serviciu de traducere și în cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Grecia. Scopul serviciului de traducere este de a furniza traduceri autorizate ale documentelor publice și private.

Traducerile documentelor publice străine sunt furnizate numai dacă documentele poartă apostila țărilor care sunt semnatare ale Convenției de la Haga din 1961, care a fost ratificată de Grecia prin Legea 1497/1984 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 188). În toate celelalte cazuri, documentele trebuie să fie recunoscute oficial de către o autoritatea consulară grecească din țara de proveniență a documentului, sau de către autoritatea consulară a respectivei țări din Grecia.

Serviciile de traducere nu sunt gratuite. Tarifele sunt fixate de secretarul de stat din Ministerul afacerilor externe

În plus, în conformitate cu Codul avocaților (articolul 36 din Legea nr 4194/2013, Monitorul Oficial nr. 208, volumul A), misiunea avocatului include, de asemenea, traducerea de documente redactate într-o limbă străină, precum și traducerea documentelor redactate în limba greacă în orice limbă străină. Astfel de traduceri sunt autentice pentru instanțe sau alte autorități, cu condiția să fie însoțite de o copie legalizată a documentului care a fost tradus și ca avocatul să certifice că are cunoștințe suficiente ale celor două limbi.

Accesul la baza de date a traducătorilor din Grecia este gratuit?

Grecia, nu există nici o bază de date care să centralizeze datele de contact pentru traducătorii / interpreții din domeniul juridic.

Cu toate acestea, există o bază de date a membrilor Uniunii Pan-elene a Traducătorilor (membră ai Federației Internaționale a Traducătorilor-FIT), care include traducători profesioniști independenți (unii fiind și interpreți). Această bază de date oferă posibilitatea utilizatorilor de a găsi un interpret/traducător, efectuând o căutare după limbă și regiune.

În plus, informații despre traducători profesioniști, pe regiuni, pot fi căutate în baza de date a Uniunii Pan-elene de traducătorilor profesioniști absolvenți ai Universității Ioniene (membră FIT), specializați în două dintre următoarele limbi: engleză, franceză, germană (pentru informații suplimentare privind limbile de specializare a membrilor acestei organizații, vă rugăm să o contactați în mod direct).

Cum puteți găsi un traducător în domeniul juridic în Grecia?

A se vedea mai sus

Link-uri relevante

Ultima actualizare: 03/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.