Traducători/Interpreți autorizați

Grecia

Grecia nu are un site web care să ofere o listă a traducătorilor sau interpreților autorizați. Digitalizarea și interfețele electronice ale bazelor noastre de date sunt în curs de realizare.

Conținut furnizat de
Grecia

Cum puteți găsi un traducător sau un interpret autorizat în Grecia?

Serviciile de interpretare și de traducere în fața instanțelor din Grecia în cadrul procedurilor penale sunt reglementate de dispozițiile articolelor 233-238 din Codul de procedură penală al Greciei. Interpreții și traducătorii sunt numiți de instanța competentă, care îi selectează de pe o listă întocmită anual de Consiliul Judecătorilor Instanțelor Corecționale și definitivată de Consiliul Judecătorilor Curții de Apel. În cazuri de extremă urgență, se pot numi și interpreți care nu figurează pe lista sus-menționată.

În materie civilă, conform articolului 252 din Codul de procedură civilă, interpreții sunt numiți de instanță atunci când există un martor, un expert sau o parte care nu vorbește limba greacă. Articolul 137 din Codul de procedură administrativă conține o dispoziție similară.

Trebuie precizat faptul că există, de asemenea, un registru al traducătorilor autorizați de Ministerul Afacerilor Externe. Registrul conține traducătorii care traduc documente publice și private în conformitate cu noul cadru legislativ.

Actele oficiale străine din țări semnatare ale Convenției de la Haga din 1961, ratificată de Grecia prin Legea 1497/1984 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 188), sunt traduse numai dacă poartă o apostilă, astfel cum se prevede în convenția menționată. Toate celelalte acte străine trebuie să fie certificate de autoritatea consulară elenă din țara de proveniență a actului sau de autoritatea consulară a respectivei țări în Grecia.

Serviciile de traducere nu sunt gratuite. Costul traducerii este stabilit de ministrul adjunct al afacerilor externe.

În plus, în conformitate cu Codul Avocaților (articolul 36 din Legea nr. 4194/2013, Monitorul Oficial, seria I, nr. 208), activitatea avocatului include traducerea în limba greacă a actelor redactate într-o limbă străină, precum și traducerea actelor redactate în limba greacă în orice limbă străină. Traducerea produce efecte depline în fața instanțelor sau altor autorități, cu condiția ca aceasta să fie însoțită de o copie certificată a actului original și ca avocatul să ateste că are cunoștințe suficiente cu privire limba în/din care s-a tradus actul.

Este gratuit accesul la bazele de date cu traducători din Grecia?

În Grecia nu există o bază de date centralizată care să conțină traducătorii/interpreții autorizați.

Există totuși o bază de date a membrilor Uniunii pan-elene a traducătorilor (membră a Federației Internaționale a Traducătorilor-FIT), care include traducători profesioniști (o parte dintre aceștia fiind și interpreți). Această bază de date le permite utilizatorilor să efectueze căutarea unui interpret/traducător în funcție de limbă și de regiune.

În plus, informații despre traducătorii profesioniști, pe regiuni din Grecia, pot fi găsite în baza de date a Asociației pan-elene de traducători profesioniști absolvenți ai Universității Ioniene (membră FIT), acești traducători fiind specializați în două dintre următoarele trei limbi: engleză, franceză sau germană (pentru informații privind limbile de specializare ale membrilor Asociației, vă rugăm să contactați direct Asociația).

Cum puteți găsi un traducător autorizat în Grecia?

A se vedea mai sus

Link-uri relevante

Registrul traducătorilor autorizați de Ministerul Afacerilor Externe

Uniunea Pan-elenă a Traducătorilor

Uniunea Pan-elenă a traducătorilor profesioniști absolvenți ai Universității Ioniene

Ministerul Justiției (unde puteți găsi datele de contact ale parchetelor și instanțelor din Grecia)

Ultima actualizare: 25/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.