Traducători/Interpreți autorizați

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

Nu există o bază de date pentru traducători/interpreți în Letonia.

Instanța prevede dreptul părților la o acțiune civilă care beneficiază de asistență judiciară de stat într-o cauză sau care sunt scutite de plata cheltuielilor de judecată, de a lua cunoștință de materialele cauzei și de a participa la procedură cu ajutorul unui interpret, în cazul în care nu cunosc limba în care se desfășoară procedura.

Instanța prevede dreptul părților implicate într-o procedură administrativă care nu cunosc limba în care se desfășoară această procedură – cu excepția reprezentanților entităților juridice – de a lua cunoștință de materialele aferente și de a participa la procedură cu ajutorul unui interpret.

De asemenea, o instanță poate decide să asigure un interpret pentru o entitate juridică atunci când apreciază că acest lucru este necesar.

În cadrul procedurilor penale, persoanele care au dreptul la apărare, victimele și reprezentanții acestora, martorii, specialiștii, experții, auditorii și alte persoane cărora li se solicită să participe de către magistratul care desfășoară procedurile, în cazul în care aceste persoane nu cunosc limba oficială a statului, au dreptul, în cursul acțiunilor procedurale, să utilizeze o limbă pe care o cunosc și să beneficieze de un interpret în mod gratuit, serviciile interpretului fiind furnizate de magistratul care desfășoară procedurile. În procedurile premergătoare procesului, judecătorii de instrucție sau instanțele prevăd prezența unui interpret pentru soluționarea chestiunilor care intră în competența judecătorilor de instrucție sau a instanțelor respective.

Ultima actualizare: 20/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.