Traducători/Interpreți autorizați

Malta

În Malta există o bază de date în care sunt înscriși traducătorii și interpreții autorizați.

Conținut furnizat de
Malta

În cauzele penale, membrii corpului magistraților și personalul instanțelor au la dispoziție o listă a interpreților/traducătorilor. Această listă este gestionată de Grefa Curții Penale (Reġistru tal-Qorti Kriminali). În contextul pregătirii pentru intrarea în vigoare a Directivei privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale, lista menționată anterior a fost inclusă recent în rândul serviciilor judiciare disponibile

online.

În cazul în care pe durata procedurilor penale sunt necesare serviciile unui interpret sau traducător, acesta este numit de un magistrat.  Atunci când face numirea, magistratul poate alege orice persoană pe care o consideră potrivită pentru a îndeplini sarcinile de interpretare sau traducere, indiferent dacă numele acesteia figurează sau nu pe lista menționată anterior. Dacă traducătorul sau interpretul care a fost numit de magistrat nu figurează pe listă, acesta este adăugat ulterior. Pentru informații suplimentare, vă invităm să vă adresați în scris Grefei Curții Penale din Valletta, Malta (Ir-Reġistratur tal-Qorti KriminaliQrati tal-Ġustizzja, Valletta, Malta).

În cauzele civile, părțile pot numi orice traducător sau interpret doresc, iar costurile aferente serviciilor acestuia sunt suportate de partea care le solicită. Serviciul administrativ al instanței nu se implică în acest proces. Instanțele civile pot utiliza însă lista care se află la dispoziția instanțelor penale și la care publicul are acces online, astfel cum s-a arătat mai sus.

Lista traducătorilor și a interpreților din Malta este inclusă și în sistemul informatizat de gestionare a cauzelor (LECAM - Legal Case Management), care, în general, este utilizat doar de personalul instanțelor și de membrii profesiilor juridice. Cu toate acestea, orice persoană care dorește să obțină informații privind cauze civile poate accesa sistemul LECAM prin intermediul calculatoarelor puse la dispoziție la grefele instanțelor.

Operațiunea de înscriere a unui nou traducător sau interpret pe lista menționată anterior este efectuată de funcționarii instanțelor care sunt autorizați să gestioneze această bază de date. Printre informațiile privind fiecare traducător sau interpret se numără trimiteri către cauzele în care acesta a fost numit să ofere servicii de specialitate.

Ultima actualizare: 12/08/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.