NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini malteză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Traducători/Interpreți autorizați

Malta

Malta nu posedă o bază de date oficială a traducătorilor și interpreților în domeniul juridic.

Conținut furnizat de
Malta
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

În cauzele penale, membrii corpului magistraților și personalul instanțelor au la dispoziție o listă a interpreților/traducătorilor. Această listă este păstrată și actualizată de Grefa Curții Penale (Reġistru tal-Qorti Kriminali). În contextul pregătirii pentru intrarea în vigoare a Directivei privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale, lista menționată anterior a fost inclusă recent în rândul serviciilor judiciare disponibile online - http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. În cazul în care pe durata procedurilor penale sunt necesare serviciile unui interpret sau traducător, acesta este numit de un magistrat. Atunci când face numirea, magistratul poate alege orice persoană pe care o consideră potrivită pentru a îndeplini sarcinile de interpretare sau traducere, indiferent dacă numele acesteia figurează sau nu pe lista menționată anterior. Dacă numele traducătorului sau interpretului care a fost numit de magistrat nu figurează pe listă, acesta este adăugat ulterior. Pentru informații suplimentare, vă invităm să vă adresați în scris Grefei Curții Penale din Valletta, Malta (Ir-Reġistratur tal-Qorti Kriminali, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta, Malta).

În cauzele civile, părțile pot numi orice traducător sau interpret doresc, iar costurile aferente serviciilor acestuia sunt suportate de partea care le solicită. Serviciul administrativ al instanței nu se implică în acest proces. Instanțele civile pot utiliza însă lista care se află la dispoziția instanțelor penale și la care publicul are acces online, astfel cum s-a arătat mai sus.

Lista traducătorilor și a interpreților din Malta este inclusă și în sistemul informatizat de gestionare a cauzelor (LECAM - Legal Case Management), care, în general, este destinat numai pentru uzul personalului instanțelor și al membrilor profesiilor juridice. Cu toate acestea, orice persoană care dorește să obțină informații privind cauze civile poate accesa sistemul LECAM prin intermediul calculatoarelor puse la dispoziție la grefele instanțelor.

Operațiunea de înscriere a numelui unui nou traducător sau interpret pe lista menționată anterior este efectuată de funcționarii instanțelor care sunt autorizați să gestioneze această bază de date. Printre informațiile privind fiecare traducător sau interpret se numără trimiteri către cauzele în care acesta a fost numit să ofere servicii de specialitate.

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.