NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Traducători/Interpreți autorizați

Ţările de Jos

Prezenta pagină furnizează informații privind înregistrarea interpreților și a traducătorilor autorizați în Țările de Jos și prelungirea acestei înregistrări.

Conținut furnizat de
Ţările de Jos
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Legea privind interpreții și traducătorii autorizați

În Țările de Jos se aplică Legea privind interpreții și traducătorii autorizați (Wet beëdigde tolken en vertalers - Wbtv). Aceasta prevede normele și reglementările aplicabile interpreților autorizați, care asigură traducerea orală a declarațiilor făcute într-o altă limbă, precum și traducătorilor autorizați, care furnizează o traducere scrisă a textelor redactate într-o altă limbă.

Interpretarea și traducerea sunt profesii liberale, ceea ce înseamnă că, în principiu, indiferent de formare sau de experiență, oricine poate lucra ca interpret sau traducător independent. Nu este obligatoriu să fiți înscris în Registrul interpreților și traducătorilor autorizați [Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)] pentru a putea desfășura această activitate. Rbtv este o bază de date care conține informații privind interpreții și traducătorii autorizați din Țările de Jos; aceasta este gestionată de Biroul interpreților și traducătorilor autorizați (Bureau beëdigde tolken en vertalers). Este obligatoriu să fiți înscris în Rbtv pentru a putea lucra ca interpret sau traducător autorizat.

Ce informații conține registrul traducătorilor din Țările de Jos?

În conformitate cu articolul 2 din Legea privind interpreții și traducătorii autorizați, Registrul interpreților și traducătorilor autorizați conține următoarele informații privind fiecare interpret sau traducător înscris în cadrul acestuia:

  1. datele de contact;
  2. indicarea faptului că respectiva persoană este interpret sau traducător;
  3. limba-sursă (limbile-sursă) sau limba-țintă (limbile-țintă) în care lucrează interpretul sau traducătorul și
  4. alte competențe specifice pe care interpretul sau traducătorul consideră că este util să le menționeze în registru.

Cine gestionează registrul traducătorilor?

Ministerului Justiției și Securității îi revine responsabilitatea finală în ceea ce privește registrul; cu toate acestea, decizia privind înscrierea în registru îi aparține Biroului interpreților și traducătorilor autorizați.

Accesul la registrul traducătorilor din Țările de Jos este gratuit?

Da, accesul este gratuit.

Cum puteți găsi un traducător autorizat în Țările de Jos

Căutările în baza de date pot fi efectuate pe baza numelui traducătorului sau a combinației (combinațiilor) de limbi în care lucrează acesta.

Linkuri conexe

Biroul interpreților și traducătorilor autorizați

Registrul interpreților și traducătorilor autorizați

Ultima actualizare: 12/08/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.