În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Traducători/Interpreți autorizați

Scoţia

Conținut furnizat de
Scoţia

În prezent, în Scoția nu există o bază de date unică centralizată a interpreților sau a traducătorilor. Cu toate acestea, puteți căuta un interpret sau un traducător într-o serie de registre și liste descentralizate, printre care:

În cazul în care doriți să beneficiați de asistență juridică pentru traducere și interpretare, vă recomandăm registrul SLAB.

Link-uri relevante

Consiliul competent în materie de asistență juridică în ScoțiaRegistrul național al interpreților , Asociația interpreților judiciari, Institutul de Traduceri și Interpretariat

Ultima actualizare: 04/05/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.