Traducători/Interpreți autorizați

Slovacia

Această pagină prezintă pe scurt informații privind lista traducătorilor și interpreților slovaci.

Conținut furnizat de
Slovacia

Ce informații include lista traducătorilor și interpreților slovaci?

Lista experților, interpreților și traducătorilor întocmită de Ministerul Justiției din Slovacia (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) include o secțiune referitoare la interpreți și o secțiune referitoare la traducători și conține detalii privind 1 341 de traducători și 1 240 de interpreți cărora li s-a acordat autorizația de a desfășura activități de traducere sau de interpretare în temeiul Legii nr. 382/2004 privind experții, interpreții și traducătorii și de modificare a anumitor alte acte și care sunt sau au fost înscriși pe lista experților, interpreților și traducătorilor.

Lista experților, interpreților și traducătorilor conține o secțiune separată pentru interpreți și o secțiune separată pentru traducători. Această bază de date este disponibilă numai în limba slovacă.

Toți interpreții și traducătorii înscriși pe lista experților, interpreților și traducătorilor din secțiunea relevantă în funcție de limbile lor sunt autorizați să utilizeze elementele de identificare emise de Ministerul Justiției din Slovacia, și anume certificatul de interpret/traducător și ștampila oficială a interpretului/traducătorului.

Accesul la lista traducătorilor și interpreților este gratuit?

Accesul la listă și căutarea de traducători și interpreți sunt gratuite.

Cum pot găsi un traducător sau un interpret în Slovacia?

Informațiile privind interpreții și traducătorii pot fi găsite pe site-ul web al Ministerului Justiției din Republica Slovacă, la secțiunea Registre, selectând opțiunea Traducători sau Interpreți.

Datele de contact ale traducătorilor și interpreților (precum și alte informații, după caz) pot fi găsite pe site. Traducătorii și interpreții individuali pot fi căutați după numărul de înregistrare, după limbă, după nume și prenume, după localitate, după district, după regiune sau după orice combinație a acestor câmpuri. Atunci când o anumită persoană este selectată din rezultatele căutării, sunt afișate informații detaliate, cum ar fi datele de contact ale acesteia, domeniul de aplicare al autorizației sale de a desfășura activități de interpretare sau de traducere și data începerii valabilității (și, după caz, și data expirării) autorizației și sancțiunile impuse în ultimii trei ani în legătură cu desfășurarea activităților; în cazul unei interdicții, se precizează perioada în care se aplică interdicția și se furnizează informații privind suspendarea temporară a activităților, inclusiv detalii privind temeiul juridic, data de începere a suspendării temporare și data de încheiere a suspendării, informații privind întreruperea activităților, inclusiv data de începere și data de încheiere a întreruperii, numărul de înregistrare și informații actualizate privind asigurarea de răspundere civilă.

Link-uri conexe

Lista interpreților

Lista traducătorilor

Ministerul Justiției din Republica Slovacă

Ultima actualizare: 26/09/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.