Traducători/Interpreți autorizați

Spania

Această secțiune vă ajută să găsiți un interpret sau un traducător autorizat în Spania.

Conținut furnizat de
Spania

Cum puteți găsi un interpret sau un traducător autorizat în Spania

I. Interpreți și traducători în sistemul judiciar.

În Spania, interpreții și traducătorii autorizați să lucreze în sistemul judiciar sunt reglementați după cum urmează:

Articolul 231 alineatul (5) din Legea organică privind sistemul judiciar prevede că „autorizarea de a acționa în calitate de interpret în cadrul audierilor orale sau de a utiliza limbajul semnelor se acordă în conformitate cu dreptul procedural aplicabil”.

Articolul 440 din Codul de procedură penală recunoaște dreptul de a fi asistat de un interpret, iar la articolul 441 se specifică faptul că „interpretul trebuie să fie ales din rândul persoanelor calificate în acest sens, dacă există astfel de persoane în localitatea în cauză. În lipsa acestora, va fi desemnat un profesor care predă limba respectivă și, dacă nici acesta nu există, orice persoană care cunoaște limba respectivă”.

Articolul 762 alineatul (8) din Codul de procedură penală prevede că „atunci când pârâții sau martorii nu vorbesc sau nu înțeleg limba spaniolă, se va proceda în conformitate cu dispozițiile articolelor 398, 440 și 441. Nu este necesar ca interpretul să dețină o calificare oficială în acest sens”.

Articolul 9 din Legea nr. 4/2015 din 27 aprilie 2015 privind drepturile victimelor criminalității recunoaște dreptul la traducere și interpretare.

De regulă, în cauzele civile și penale în care se acordă asistență judiciară, Ministerul Justiției (sau Comunitățile Autonome cu competențe în domeniul justiției) suportă costul serviciilor prestate de traducător sau de interpret, în timp ce în procedurile civile în care nu se acordă asistență judiciară, reclamantul suportă cheltuielile legate de plata traducătorului sau a interpretului. Interpreții intervin, de asemenea, în anumite proceduri de drept administrativ, cum ar fi cererile de azil.

II. Traducători și interpreți autorizați:

Pentru a deveni traducător sau interpret autorizat, o persoană trebuie să reușească examenul organizat de Ministerul Afacerilor Externe. Deținătorii acestui titlu sunt autorizați să efectueze traduceri oficiale.

Este gratuit accesul la baza de date a traducătorilor din Spania?

În Spania nu există nicio bază de date cu informații despre interpreți și traducători.

Cum puteți găsi un traducător autorizat în Spania

Cu toate acestea, Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării publică o listă a persoanelor care au reușit examenul de autorizare ca interpreți.

Lista poate fi consultată gratuit și enumeră, în ordine alfabetică, limbile și traducătorii autorizați existenți pentru fiecare limbă.

Ultima actualizare: 26/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.