NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini spaniolă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Traducători/Interpreți autorizați

Spania

Această secțiune vă ajută să găsiți un interpret sau un traducător autorizat în Spania.

Conținut furnizat de
Spania
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Cum puteți găsi un interpret sau un traducător autorizat în Spania

În Spania nu există reglementări detaliate cu privire la interpreții și traducătorii autorizați.

Articolul 231 alineatul (5) din Legea organică privind sistemul judiciar stabilește următoarele: „În cadrul procedurilor orale, poate fi desemnată drept interpret orice persoană care cunoaște limba respectivă și care a depus jurământ sau s-a angajat să traducă cu acuratețe”.

Articolul 440 din Codul de procedură penală prevede dreptul de a fi asistat de un interpret, iar la articolul 441 se specifică faptul că „interpretul trebuie să fie ales din rândul persoanelor calificate în acest sens, dacă există astfel de persoane în localitatea în cauză. În lipsa acestora, va fi desemnat un profesor care predă limba respectivă și, dacă nici acesta nu există, orice persoană care cunoaște limba respectivă”.

Articolul 762 alineatul (8) din Codul de procedură penală prevede că „atunci când pârâții sau martorii nu vorbesc sau nu înțeleg limba spaniolă, se va proceda în conformitate cu dispozițiile articolelor 398, 440 și 441. Nu este necesar ca interpretul să dețină o calificare oficială în acest sens”.

De regulă, în cauzele civile și penale în care se acordă asistență juridică gratuită, Ministerul Justiției (sau Comunitățile Autonome cu competențe în domeniul justiției) suportă costul serviciilor prestate de traducător sau de interpret, în timp ce în procedurile civile în care nu se acordă asistență juridică gratuită, reclamantul suportă cheltuielile legate de plata traducătorului sau a interpretului. Interpreții intervin, de asemenea, în anumite proceduri de drept administrativ, cum ar fi cererile de azil.

Pentru a deveni traducător sau interpret autorizat, o persoană trebuie să promoveze examenul organizat de Ministerul Afacerilor Externe. Deținătorii acestui titlu sunt autorizați să efectueze traduceri oficiale.

Este gratuit accesul la baza de date a traducătorilor din Spania?

În Spania nu există nicio bază de date cu informații despre interpreți și traducători.

Cum puteți găsi un traducător autorizat în Spania

Cu toate acestea, Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării publică o listă a persoanelor care au promovat examenul de autorizare ca interpreți.

Lista poate fi consultată gratuit și enumeră, în ordine alfabetică, limbile și traducătorii autorizați existenți pentru fiecare limbă.

Linkuri relevante

LISTA TRADUCĂTORILOR AUTORIZAȚI

Ultima actualizare: 11/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.