Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Prekladatelia/Tlmočníci

Rakúsko

V tejto časti nájdete informácie ako nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Rakúsku.

Autor obsahu
Rakúsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ako nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Rakúsku?

Rakúske spolkové ministerstvo spravodlivosti vedie zoznam tlmočníkov (zoznam súdnych tlmočníkov), ktorí zložili všeobecnú prísahu a dostali súdne osvedčenie o spôsobilosti; do tohto zoznamu sa zapisujú iba osoby, ktoré spĺňajú určité preukázateľné súdne predpoklady (predovšetkým solídne odborné znalosti).

Na tento účel bola zriadená vlastná webová stránka. Táto stránka je dostupná aj z webovej stránky justície.

Od roku 2004 táto webová stránka umožňuje prístup:

  • do databázy prekladateľov a tlmočníkov, ktorá umožňuje vyhľadávanie podľa zvolených kritérií,
  • k právnym informáciám o prekladateľských a tlmočníckych službách.

Je prístup do databázy prekladateľov bezplatný?

Webová stránka je prístupná verejnosti a prístup do nej je bezplatný.

Ako si vyhľadať súdneho prekladateľa v Rakúsku

Na príslušnej webovej stránke možno vyhľadávať prekladateľov a tlmočníkov podľa týchto kritérií:

  • jazyk,
  • územná pôsobnosť súdu.

Pre osobitné vyhľadávanie je k dispozícii vyhľadávací nástroj, ktorý umožňuje fulltextové vyhľadávanie v databáze. Výsledky možno ďalej zúžiť voľbou jazyka a územnej pôsobnosti súdu.

Súvisiace odkazy

Zoznam súdnych prekladateľov a tlmočníkov

Posledná aktualizácia: 14/08/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.