Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Prekladatelia/Tlmočníci

Anglicko a Wales

Táto časť vám pomôže nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Anglicku a Walese.

Autor obsahu
Anglicko a Wales

V súčasnosti Anglicko a Wales nevedú centralizovanú databázu tlmočníkov a prekladateľov. Tlmočníkov a prekladateľov však môžete vyhľadávať na niekoľkých decentralizovaných registroch a zoznamoch vrátane týchto:

Súvisiace odkazy

Národný register tlmočníkov v oblasti verejnej služby,
Združenie policajných a súdnych tlmočníkov,
Inštitút pre preklady a tlmočenie,
Ministerstvo spravodlivosti súdni tlmočníci

Posledná aktualizácia: 13/06/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.