Prekladatelia/Tlmočníci

Fínsko

Na tejto stránke nájdete usmernenie o tom, ako nájsť súdneho tlmočníka alebo autorizovaného prekladateľa vo Fínsku.

Autor obsahu
Fínsko

Národná rada pre vzdelávanie vedie register súdnych tlmočníkov, do ktorého sú zapísaní súdni tlmočníci schválení radou registra súdnych tlmočníkov. Verejný register obsahuje len informácie o tlmočníkoch, ktorí súhlasili so zverejnením ich údajov.

Skúšobná komisia autorizovaných prekladateľov vedie register autorizovaných prekladateľov.

Aké informácie z fínskych databáz tlmočníkov a prekladateľov sú k dispozícii?

registri súdnych tlmočníkov sa uvádza meno tlmočníka, jeho jazyková kombinácia a geografická oblasť pôsobnosti. Verejný register súdnych tlmočníkov obsahuje len informácie o tlmočníkoch, ktorí súhlasili so zverejnením ich údajov.

registri autorizovaných prekladateľov sa uvádza meno prekladateľa, obec bydliska a jazyky, z ktorých môže prekladať ako autorizovaný prekladateľ.

Je prístup do fínskych databáz tlmočníkov a prekladateľov bezplatný?

Áno, prístup do registra súdnych tlmočníkov a registra autorizovaných prekladateľov je bezplatný.

Ako vyhľadávať súdnych tlmočníkov a autorizovaných prekladateľov vo Fínsku?

V registroch môžete vyhľadávať tlmočníkov a prekladateľov pomocou týchto kritérií vyhľadávania:

  • jazyková kombinácia
  • meno prekladateľa alebo tlmočníka

V registri súdnych tlmočníkov môžete vyhľadávať aj podľa provincie.

Odkazy:

Register súdnych tlmočníkov: https://oikeustulkkirekisteri.opintopolku.fi

Register autorizovaných prekladateľov: https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu

Posledná aktualizácia: 08/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.