Prekladatelia/Tlmočníci

Luxembursko

V tejto sekcii portálu zistíte, ako nájsť súdneho prekladateľa a tlmočníka v Luxembursku.

Autor obsahu
Luxembursko

Ako nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Luxembursku?

Na ministerstve spravodlivosti je k dispozícii aktualizovaný zoznam akreditovaných prekladateľov a tlmočníkov. Do zoznamu možno nahliadnuť na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti, ktorá obsahuje aj všeobecné informácie.

Je prístup do luxemburskej databázy prekladateľov bezplatný?

Prístup do luxemburskej databázy prekladateľov je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Ministerstvo spravodlivosti

Posledná aktualizácia: 20/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.