Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: španielčinaangličtinafrancúzštinarumunčina.
Swipe to change

Prekladatelia/Tlmočníci

Poľsko

Táto stránka vám pomôže nájsť súdneho prekladateľa a tlmočníka v Poľsku

Autor obsahu
Poľsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje poľská databáza prekladateľov?

Poľsko má:

Je prístup do poľskej databázy prekladateľov bezplatný?

Áno, prístup do obidvoch databáz je bezplatný.

Ako si vyhľadať súdneho prekladateľa v Poľsku

Databáza súdnych prekladateľov

Databáza súdnych prekladateľov vám umožní vyhľadanie prekladateľa alebo tlmočníka podľa:

  • priezviska
  • druhu prekladu
  • mesta
  • jazyka.

Databáza prekladateľov a tlmočníkov

V databáze prekladateľov a tlmočníkov môžete vyhľadávať podľa:

  • priezviska
  • mesta
  • jazyka
  • špecializácie (tlmočenie, preklad literatúry, preklad právnych textov).
Posledná aktualizácia: 28/04/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.