Prekladatelia/Tlmočníci

Rumunsko

Informácie na tejto stránke vám pomôžu nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Rumunsku.

Autor obsahu
Rumunsko

Ako nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Rumunsku

Databázu rumunských úradných prekladateľov a tlmočníkov vlastní a spravuje rumunské ministerstvo spravodlivosti. Obsahuje informácie o prekladateľoch a tlmočníkoch schválených rumunským ministerstvom spravodlivosti.

Tieto oprávnené osoby poskytujú na požiadanie prekladateľské a tlmočnícke služby pre:

 • Vyššiu sudcovskú radu,
 • ministerstvo spravodlivosti,
 • Najvyšší kasačný a odvolací súd,
 • verejnú prokuratúru,
 • Národné protikorupčné oddelenie,
 • orgány činné v trestnom konaní,
 • súdy,
 • notárske úrady,
 • právnych zástupcov a
 • exekútorov.

Zákonom č. 178/1997 sa upravuje autorizácia a platba tlmočníkov a prekladateľov, ktorí poskytujú služby orgánom činným v trestnom konaní, notárom, právnym zástupcom, ministerstvu spravodlivosti a iným uvedeným inštitúciám.

Databáza prekladateľov obsahuje informácie od roku 2002.

Je prístup do databázy rumunských prekladateľov bezplatný?

Nasledujúce informácie sú prístupné verejnosti bezplatne:

 • meno autorizovaného prekladateľa alebo tlmočníka,
 • jazyk alebo jazyky, na ktoré je daný prekladateľ alebo tlmočník autorizovaný,
 • číslo autorizácie,
 • telefónne číslo.

Databáza obsahuje aj nasledujúce informácie, ktoré nie sú verejne dostupné:

 • osobné identifikačné číslo,
 • poštovú adresu.

Ako vyhľadať úradného prekladateľa v Rumunsku

V databáze môžete vyhľadávať s pomocou nasledujúcich kritérií:

 1. meno úradného prekladateľa alebo tlmočníka;
 2. názov príslušného odvolacieho súdu (každý odvolací súd má názov mesta, v ktorom sa nachádza. Keďže v Rumunsku je 15 odvolacích súdov, pričom každý je miestne príslušný pre súdne prípady zodpovedajúce špecifickým národným administratívnym oblastiam, toto kritérium vyhľadávania je možné použiť v praxi na identifikáciu všetkých prekladateľov v rámci geografických a administratívnych oblastí zodpovedajúcich miestnej príslušnosti špecifického súdu);
 3. jazykové páry (ak je zobrazený cudzí jazyk, zobrazená kombinácia bude obsahovať rumunčinu);
 4. číslo autorizácie;
 5. dátum ukončenia platnosti autorizácie [toto vyhľadávanie sa dá vykonať zadaním „Ordin“ (v angličtine „order“) – právny akt vydaný ministerstvom spravodlivosti na pozastavenie alebo zrušenie autorizácie prekladateľa].
Posledná aktualizácia: 22/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.