Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku slovinčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Prekladatelia/Tlmočníci

Slovinsko

V tejto časti nájdete stručný prehľad slovinskej databázy prekladateľov a tlmočníkov.

Autor obsahu
Slovinsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie ponúka slovinský register prekladateľov?

Ministerstvo spravodlivosti a verejnej správy Slovinskej republiky udržiava adresár súdnych prekladateľov a tlmočníkov. Slovinský právny systém v súdnych záležitostiach nerozlišuje medzi tlmočníkmi a prekladateľmi. Všetky osoby s osvedčením musia byť schopné vykonávať preklady aj tlmočenie.

Je prístup do slovinskej databázy prekladateľov bezplatný?

Áno, prístup do slovinskej databázy prekladateľov je bezplatný.

Ako vyhľadávať súdneho prekladateľa v Slovinsku

V databáze je možné vyhľadávať súdnych prekladateľov a tlmočníkov podľa týchto kritérií:

  • meno,
  • jazyk,
  • poštové smerovacie číslo/mesto.

Súvisiace odkazy

súdni prekladatelia alebo tlmočníci

Posledná aktualizácia: 16/02/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.