Prekladatelia/Tlmočníci

Slovinsko

Toto webové sídlo poskytuje prehľad databázy slovinských súdnych tlmočníkov.

Autor obsahu
Slovinsko

Aké informácie ponúka register slovinských súdnych tlmočníkov?

Register súdnych tlmočníkov vedie ministerstvo spravodlivosti. Slovinský právny systém nerozlišuje medzi tlmočníkmi a prekladateľmi. Všetci súdni tlmočníci musia byť schopní tlmočiť aj prekladať.

Register súdnych tlmočníkov obsahuje tieto informácie, ktoré sú verejné:

 • priezvisko
 • meno
 • adresa
 • PSČ
 • mesto/obec
 • telefón
 • e-mail
 • jazyk

Okrem toho register obsahuje aj niektoré informácie, ktoré nie sú prístupné verejnosti:

 • titul
 • dátum vymenovania
 • povolanie
 • dátum a miesto narodenia
 • osobné identifikačné číslo
 • údaje o zamestnaní alebo inom občianskom stave

Je prístup do databázy slovinských súdnych tlmočníkov bezplatný?

Áno. Prístup do databázy je bezplatný.

Ako vyhľadať súdneho tlmočníka v Slovinsku

V databáze súdnych tlmočníkov je možné vyhľadávať pomocou všeobecného vyhľadávača, ktorý vyhľadáva vo všetkých verejne dostupných údajoch, a to na základe týchto kritérií:

 • meno
 • priezvisko
 • mesto/obec
 • telefón
 • jazyk

Vyhľadávanie môže byť takisto obmedzené vyhľadávacím filtrom podľa konkrétneho jazyka (je možné zvoliť len jeden jazyk).

Súvisiace odkazy

Súdni tlmočníci – register

Posledná aktualizácia: 08/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.