Prekladatelia/Tlmočníci

Švédsko

Táto časť vám pomôže nájsť certifikovaných prekladateľov alebo tlmočníkov vo Švédsku.

Autor obsahu
Švédsko

Čo je švédsky register tlmočníkov a prekladateľov?

Švédsku databázu certifikovaných tlmočníkov a prekladateľov vlastní a spravuje Švédska agentúra pre právne, finančné a administratívne služby (Kammarkollegiet).

Databázu tvorí zoznam certifikovaných tlmočníkov a prekladateľov, ktorí sú oprávnení tlmočiť alebo prekladať len zo alebo do švédskeho jazyka. Jeden tlmočník alebo prekladateľ môže mať oprávnenie na viacero rôznych jazykov. Oprávnený tlmočník môže mať oprávnenie aj na osobitnú oblasť pôsobnosti ako súdny tlmočník a/alebo tlmočník pre oblasť zdravotníctva.

Je prístup k švédskemu registru tlmočníkov a prekladateľov bezplatný?

Áno, prístup do švédskej databázy certifikovaných tlmočníkov a prekladateľov je bezplatný.

Ako vyhľadať certifikovaného tlmočníka alebo prekladateľa vo Švédsku?

Ak hľadáte tlmočníka, môžete ho vyhľadať podľa jazyka, oblasti odbornej špecializácie, správnej oblasti (län) alebo priezviska. Ak hľadáte prekladateľa, môžete ho vyhľadať podľa jazyka, správnej oblasti (län), priezviska alebo čísla prekladateľa.

Posledná aktualizácia: 01/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.