Sodni prevajalci/tolmači

Avstrija

Ta stran vam pomaga najti sodnega prevajalca ali tolmača v Avstriji.

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Kako najti sodnega prevajalca ali tolmača v Avstriji?

Avstrijsko Zvezno ministrstvo za pravosodje vodi seznam prevajalcev in tolmačev (Gerichtsdolmetscherliste), na katerega se uvrstijo le osebe, ki izpolnjujejo določene pravne pogoje (kot je zlasti ustrezno strokovno znanje) ter so prisegle pred sodišči, ki so jih imenovala.

Ta seznam je na voljo na spletišču JustizOnline, digitalni informacijski službi avstrijskega pravosodnega sistema (justizonline.gv.at). Ciljno iskanje tolmačev je mogoče izvesti na podlagi določenih meril. Ali je dostop do seznama sodnih prevajalcev brezplačen?

Spletišče JustizOnline je brezplačno dostopno javnosti.

Kako iskati sodnega prevajalca v Avstriji?

Prevajalce in tolmače lahko na spletišču JustizOnline poiščete z uporabo naslednjih iskalnih meril:

  • jezik,
  • dežela in
  • sodno okrožje.

Iskanje po celotnem besedilu omogoča bolj ciljno iskanje po seznamu, npr. na podlagi specializacij, ki so jih navedli sodni tolmači.

Ali je dostop do avstrijske zbirke podatkov o prevajalcih brezplačen?

Spletišče je brezplačno dostopno javnosti.

Sorodne povezave

Seznam prevajalcev in tolmačev

Iskanje tolmačev (justizonline.gv.at)

Zadnja posodobitev: 08/09/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.