Sodni prevajalci/tolmači

Belgija

Tukaj so na voljo informacije o iskanju tolmača, ki bo deloval v sodnem postopku, ali prevajalca, po potrebi na uradnem spletišču.

Vsebino zagotavlja
Belgija

Kako najti prevajalca v Belgiji?

Belgija ima trenutno dve osrednji uradni podatkovni zbirki, eno za sodne izvedence in eno za prevajalce, tolmače in prevajalce-tolmače.

Ti sta bili vzpostavljeni na podlagi zakona z dne 10. aprila 2014.

Njuni uradni imeni sta:

  • Nacionalni register sodnih izvedencev (Registre national des experts judiciaires)
  • Nacionalni register prevajalcev, tolmačev in prevajalcev-tolmačev (Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes)

Zakon je začel veljati 1. decembra 2016.

Od 15. junija 2017 sta registra na voljo sodiščem. To pomeni, da sodni registri in državno tožilstvo ne bodo več vodili seznamov sodnih izvedencev ali prevajalcev/tolmačev.

Pozneje bo imela tudi policija dostop do teh registrov.

Sčasoma bodo lahko vsi prosto dostopali do registrov na spletni strani zvezne javne službe za pravosodje (Service public fédéral Justice).

Sorodne povezave

Nacionalna registra prevajalcev/tolmačev in sodnih izvedencev

Zadnja posodobitev: 03/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.