Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: španščinaangleščinanizozemščinapoljščina.
Swipe to change

Sodni prevajalci/tolmači

Belgija

Tu najdete informacije o iskanju sodnega tolmača ali prevajalca za prevajanje v sodnem postopku prek uradne spletne strani.

Vsebino zagotavlja
Belgija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kako najti prevajalca v Belgiji?

Trenutno ne obstaja uradna centralna zbirka podatkov o tolmačih in prevajalcih v Belgiji. Obstajajo pa seznami zapriseženih prevajalcev, ki jih vodijo tajništva raznih sodišč.

Sorodne povezave

Zvezna javna služba za pravosodje

Zadnja posodobitev: 27/04/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.