Sodni prevajalci/tolmači

Bolgarija

Bolgarija nima vzpostavljene zbirke podatkov o prevajalcih in tolmačih.

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Trenutno ni vzpostavljene elektronske zbirke podatkov o sodnih prevajalcih.

V skladu s členom 6(4) končnih določb zakona o spremembi zakonika o kazenskem postopku je bil člen 403 zakona o pravosodnem sistemu spremenjen tako, da vključuje nov odstavek 2, ki določa, da minister za pravosodje v dogovoru z vrhovnim sodnim svetom izda uredbo, ki določa: postopke in roke za predloge za vključitev in spremembe seznamov sodno zapriseženih prevajalcev; pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, ter pogoje in postopek za določitev njihovih prejemkov. Uredba št. N-1 z dne 16. maja 2014 o sodnih prevajalcih (SG št. 43 z dne 23. maja 2014) je bila izdana na podlagi navedenega zakonskega pooblastila. Vsako okrajno ali upravno sodišče in specializirano kazensko sodišče ima vzpostavljen register, v katerem so navedeni strokovnjaki, zapriseženi kot sodni prevajalci. Predloge za vključitev na sezname sodnih prevajalcev lahko predložijo ministrstva, agencije, institucije, občine, strokovne in druge organizacije ter akademski inštituti, pa tudi potencialni sodni prevajalci. Predlogi za vključitev na sezname se predložijo predsedniku ustreznega okrajnega ali upravnega sodišča ali predsedniku specializiranega kazenskega sodišča.

Vprašanja pravnega priznavanja in prevajanja dokumentov ureja pravilnik o pravnem priznavanju, overjanju in prevajanju dokumentov ter drugih besedil, ki je bil sprejet z odlokom sveta ministrov št. 184 iz leta 1958.

Vrhovno upravno sodišče je razveljavilo uredbo št. 1 z dne 16. januarja 2008 o registraciji, kvalifikacijah in honorarjih sodnih izvedencev. V skladu s členom 26(2) zakona o zakonodajnih instrumentih je bil pripravljen nov predpis in objavljen osnutek za javno posvetovanje na spletni strani ministrstva za pravosodje. Osnutek je bil poslan v odobritev vrhovnemu sodnemu svetu in ministrstvu za notranje zadeve.

Zadnja posodobitev: 08/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.