Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: češčinaangleščinafrancoščina.
Swipe to change

Sodni prevajalci/tolmači

Ciper

Prevodi se zagotavljajo s pomočjo zunanjih prevajalcev s seznama tiskovnega in informacijskega urada (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών), overijo pa jih zapriseženi prevajalci. Tiskovni in informacijski urad (TIU) je oddelek ministrstva za notranje zadeve (Υπουργείο Εσωτερικών). Namen TIU je zagotavljati sprotne in objektivne informacije mednarodnim medijem in državljanom Cipra o vprašanjih, povezanih s Ciprom in ciprskim vprašanjem, ob uporabi vseh novih oblik informacijske tehnologije za uspešno predstavljanje vlade in njenega dela ter zagotavljanje globalnih informacij državljanom o vprašanjih, povezanih z vključitvijo Cipra v Evropsko unijo. TIU je odgovoren tudi za zagotavljanje informativnega gradiva, kot so letaki, filmi in CD-ji. Nekateri oddelki TIU imajo neposredne stike z javnostjo in so tej tudi namenjeni. Eden od njih je prevajalski oddelek (Κλάδος Μεταφράσεων).

Vsebino zagotavlja
Ciper
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

PREVAJALSKI ODDELEK

Prevajalski oddelek TIU zagotavlja prevajalske storitve od leta 1990, ko je bil ustanovljen s sklepom ministrskega sveta, da bi zadovoljili potrebo po prevodih v zasebnem in javnem sektorju.

Zaposleni v oddelku vedno ravnajo v skladu z zakoni in predpisi, brez predsodkov ali diskriminacije, in si po najboljših močeh prizadevajo za takojšnjo storitev.

OVERJENI PREVODI

Prevajalski oddelek se ukvarja s prevodi dokumentov/besedil, ki jih je običajno treba uradno overiti. Omogočeni so overjeni prevodi v naslednjih jezikih:

 • grščini,
 • angleščini,
 • francoščini,
 • ruščini,
 • nemščini,
 • italijanščini,
 • arabščini,
 • poljščini,
 • romunščini,
 • srbščini,
 • bolgarščini,
 • madžarščini,
 • nizozemščini,
 • španščini,
 • kitajščini,
 • švedščini,
 • češčini,
 • slovaščini,
 • turščini,
 • portugalščini,
 • japonščini,
 • armenščini,
 • ukrajinščini,
 • albanščini,
 • gruzijščini in
 • farsiju.

Prevodi se zagotavljajo s pomočjo zunanjih prevajalcev s seznama tiskovnega in informacijskega urada (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών), overijo pa jih zapriseženi prevajalci.

Dokumenti, ki jih je treba prevesti, so razdeljeni v dve kategoriji, za kateri se obračunajo različne cene. Dokumenti kategorije A so preprosti (nespecializirani), dokumenti kategorije B pa specializirani.

Več informacij o cenah overjenih prevodov, času prevzema in izročitve, delovnem času itd. je na voljo na spletni strani informacij o overjenih prevodih.

INFORMACIJE/PRIPOMBE

Posamezniki imajo pravico zahtevati informacije in pojasnilo o storitvah, ki jih zagotavlja prevajalski oddelek.

Prav tako imajo pravico do predložitve pisnih pripomb ali pritožb. Prevajalski oddelek na vse podpisane dopise odgovori v enem mesecu.

STIK

Kontaktne številke prevajalcev:

 • +357 22801132,
 • +357 22801133,
 • +357 22801134,
 • +357 22801193.

Kontaktna številka vodje oddelka: +357 22801131.

Press and Information Office (PIO)

Apelli Street

P.O. Box 1456, Nicosia, Cyprus

Telefon: +357 22801117, telefaks: +357 22666123

E-naslov: communications@pio.moi.gov.cy

Zadnja posodobitev: 11/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.