Sodni prevajalci/tolmači

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Od 1. julija 2019 za overjene prevode na Cipru veljajo pravila iz zakona 45(I)/2019 o registraciji in ureditvi storitev zapriseženih prevajalcev.

V skladu s tem zakonom se mora vsak zasebni ali javni organ, ki zahteva overjen prevod, obrniti neposredno na zapriseženega prevajalca, vpisanega v register zapriseženih prevajalcev sveta zapriseženih prevajalcev.

Zakon opredeljuje „overjen prevod“ kot veljaven in točen prevod pisnega besedila ali dokumenta iz tujega jezika v grščino ali turščino in obratno ali iz grščine v turščino in obratno, ki je ustrezno žigosan in opremljen z javnim žigom Republike Ciper.

Zapriseženi prevajalci prevajajo dokumente, namenjene uradni javni uporabi na Cipru ali v tujini, kot so potrdila o izobraževanju, poročni listi, rojstni listi, mrliški listi, potrdila o razkritju iz kazenske evidence, potni listi, osebne izkaznice, bančni računi, listine o lastništvu, dokumenti podjetja, zdravniška poročila in pravni dokumenti.

Zajeti jeziki: arabščina, armenščina, bosanščina, bolgarščina, kitajščina, hrvaščina, češčina, danščina, nizozemščina, angleščina, estonščina, francoščina, nemščina, gruzinščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, makedonščina, norveščina, perzijščina, poljščina, romunščina, ruščina, srbščina, slovaščina, španščina, švedščina, turščina in ukrajinščina v grščino in obratno.

DOKUMENTI, PREDLOŽENI V PREVOD

  1. Vsi dokumenti, predloženi v prevod, morajo biti verodostojni in ustrezno overjeni z žigom Apostille ali s pečatom ministrstva za zunanje zadeve (diplomatsko potrdilo). Dokumenti morajo biti legalizirani, preden se prevedejo. Kar zadeva države EU, Uredba (EU) 2016/1191 določa, da se stranka, ki predloži dokument, sama odloči, ali bo namestila žig Apostille ali ne. Glasilo ministrstva za pravosodje in javni red vsebuje dodatne informacije o potrjevanju dokumentov in seznam držav, ki so pogodbenice Haaške konvencije o odpravi legalizacije tujih javnih listin.
  2. Kar zadeva dokumente, za katere se ne zahteva žig Apostille, ampak jih je treba legalizirati z diplomatskim žigom, se mora stranka, ki je dokument predložila v prevod, za dodatne informacije obrniti na ustrezni oddelek svojega ministrstva za zunanje zadeve.
  3. Informacije o prevodu spričeval o zaključku srednje šole so na voljo tukaj.

Za več informacij pokličite tiskovno in informacijsko pisarno na +357 22801105 ali +357 22801133 ali pošljite elektronsko sporočilo na naslov: translations@pio.moi.gov.cy

Informacije o stroških prevajanja so na voljo tukaj.

Zakon iz leta 2019 o registraciji in ureditvi storitev, ki jih opravljajo zapriseženi prevajalci na Cipru, je na voljo tukaj.

Informacije o svetu zapriseženih prevajalcev so na voljo tukaj.

Zadnja posodobitev: 11/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.