Sodni prevajalci/tolmači

Češka

Ta stran vam pomaga pri iskanju sodnega tolmača v Češki republiki.

Vsebino zagotavlja
Češka

Kateri podatki so v češki podatkovni zbirki izvedencev in tolmačev?

V češki podatkovni zbirki izvedencev in tolmačev lahko iščete osebe, ki so vanjo vpisane kot izvedenci in tolmači – tj. osebe, ki imajo dovoljenje za izvajanje izvedenskih dejavnosti in dejavnosti tolmačenja. Seznami izvedencev in tolmačev, ki jih vodijo posamezna regionalna sodišča, so razdeljeni na razdelek za izvedence in razdelek za tolmače. Vsi tolmači, navedeni na seznamu izvedencev in tolmačev, so imenovani za prevajanje pisne in govorjene besede v ustrezne jezike, za katere so vpisani na seznam.

Češko podatkovno zbirko izvedencev in tolmačev vodi in vzdržuje Ministrstvo za pravosodje Češke republike, za pravilnost podatkov pa so pristojna ustrezna regionalna sodišča.

Ali je dostop do češke podatkovne zbirke izvedencev in tolmačev brezplačen?

Dostop do podatkovne zbirke je brezplačen.

Kako najti sodnega tolmača v češki podatkovni zbirki izvedencev in tolmačev?

Z uporabo enostavnega iskalnika lahko iščete kontaktne (ali druge) podatke izvedencev in tolmačev na spletu. Tolmače lahko iščete po jezikih, v katerih lahko tolmačijo, po območju pristojnosti regionalnega sodišča, kjer živijo, ali po imenu in priimku.

Zadnja posodobitev: 15/06/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.