Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.
Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Sodni prevajalci/tolmači

Anglija in Wales

Na tej strani so na voljo informacije, ki vam pomagajo pri iskanju pravnega prevajalca ali tolmača v Angliji in Walesu.

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Anglija in Wales trenutno nimata centralizirane podatkovne zbirke tolmačev ali prevajalcev. Vendar lahko tolmača ali prevajalca iščete v več decentraliziranih registrih in seznamih. Pri tem so vam lahko v pomoč:

Sorodne povezave

Nacionalni register tolmačev v javnem sektorju (National Register of Public Service Interpreters – NRPSI),
zveza policijskih in sodnih tolmačev (Association of Police and Court Interpreters – APCI),
inštitut za prevajanje in tolmačenje (Institute of Translation and Interpreting – ITI),
Ministrstvo za pravosodje sodni tolmači

Zadnja posodobitev: 13/06/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.