Sodni prevajalci/tolmači

Finska

Ta stran vam bo v pomoč pri iskanju pri iskanju sodnega tolmača ali pooblaščenega prevajalca na Finskem.

Vsebino zagotavlja
Finska

Nacionalni odbor za izobraževanje vodi register sodnih tolmačev, v katerega se vpisujejo sodni tolmači, ki jih odobri upravni odbor registra sodnih tolmačev. Javni register vsebuje samo informacije o tolmačih, ki so privolili v objavo svojih podatkov.

Izpitna komisija pooblaščenih prevajalcev vodi register pooblaščenih prevajalcev.

Katere informacije so na voljo v finskih registrih tolmačev in prevajalcev?

Register sodnih tolmačev vsebuje ime tolmača, njegovo jezikovno kombinacijo in geografsko območje dejavnosti. Javni register sodnih tolmačev vsebuje samo informacije o tolmačih, ki so privolili v objavo svojih podatkov na internetu.

Register pooblaščenih prevajalcev vsebuje ime prevajalca, občino prebivališča in jezike, v katere in iz katerih lahko prevaja kot pooblaščen prevajalec.

Ali je dostop do finskih registrov tolmačev in prevajalcev brezplačen?

Da, dostop do registra sodnih tolmačev in registra pooblaščenih prevajalcev je brezplačen.

Kako najti sodne tolmače in pooblaščene prevajalce na Finskem?

Tolmače in prevajalce lahko poiščete v registrih z uporabo naslednjih iskalnih kriterijev:

  • jezikovna kombinacija,
  • ime prevajalca ali tolmača.

V registru sodnih tolmačev lahko iščete tudi po provincah.

Povezave

Register sodnih tolmačev: https://oikeustulkkirekisteri.opintopolku.fi

Register pooblaščenih prevajalcev: https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu

Zadnja posodobitev: 08/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.