Sodni prevajalci/tolmači

Nemčija

Ta stran vam pomaga pri iskanju sodnega prevajalca ali tolmača v Nemčiji.

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Kako najti sodnega prevajalca ali tolmača v Nemčiji

Standardna nemška podatkovna zbirka prevajalcev in tolmačev vsebuje seznam vseh prevajalcev in tolmačev, ki so uradno zapriseženi, imenovani in/ali delajo z uradnim pooblastilom v vseh nemških zveznih deželah (Länder).

Vsaka nemška dežela določi merila za prevajalce in tolmače, ki bodo zaprisegli ali bodo imenovani ali bodo delali z uradnim pooblastilom, tako da obstajajo posebne zahteve za vsako deželo.

Ali je dostop do nemške podatkovne zbirke prevajalcev in tolmačev brezplačen?

Da.

Kako poiskati sodnega prevajalca ali tolmača v Nemčiji

Posebne tolmače in prevajalce je mogoče poiskati po enem ali več naslednjih iskalnih merilih: imenu, kraju ali jeziku. Če med rezultati iskanja izberete poseben vnos, se prikažejo dodatne informacije (na primer delovni jeziki in kontaktni podatki prevajalca/tolmača).

Sorodne povezave

Zbirka sodnih tolmačev (justiz-dolmetscher.de)

Zbirka sodnih prevajalcev (justiz-uebersetzer.de)

Zbirka sodnih tolmačev (gerichts-dolmetscher.de)

Zbirka sodnih prevajalcev (gerichts-uebersetzer.de)

Portal sodnih tolmačev (gerichtsdolmetscherverzeichnis.de)

Portal sodnih prevajalcev (gerichtsuebersetzerverzeichnis.de)

Zadnja posodobitev: 13/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.