Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Sodni prevajalci/tolmači

Grčija

Grčija nima spletne strani s seznamom sodnih prevajalcev ali tolmačev. Smo v procesu uvedbe digitalizacije zbirk podatkov in elektronskega vmesnika.

Vsebino zagotavlja
Grčija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kako najti sodnega prevajalca ali tolmača v Grčiji

Tolmačenje in prevajanje pred grškimi sodišči urejajo členi 233–238 grškega zakonika o kazenskem postopku. Tolmače in prevajalce postavi pristojno sodišče; izbere jih iz preglednice, ki jo vsako leto pripravi prvostopenjsko sodišče, dokončno oblikuje pa pritožbeno sodišče. V izjemno nujnih primerih se lahko postavijo tolmači, ki niso vključeni v navedeno preglednico.

Za civilne postopke je v členu 252 zakonika o civilnem postopku določeno, da sodišče postavi tolmača, če priča, izvedenec ali stranka ne govori grško. Podobno določbo vsebuje člen 137 zakonika o upravnem postopku.

Omeniti je treba tudi prevajalsko službo pri ministrstvu za zunanje zadeve, ki je v skladu z veljavnim pravnim okvirom odgovorna za uradne prevode javnih in zasebnih listin.

Tuje javne listine se prevajajo le, če so označene z žigom apostille za listine iz držav, ki so pogodbenice Haaške konvencije iz leta 1961, ki je bila ratificirana v Grčiji z zakonom št. 1497/1984 (Vladni uradni list, serija I, št. 188). Vse druge tuje listine mora potrditi grški konzularni organ v državi izvora listine ali konzularni organ države izvora v Grčiji.

Prevajalske storitve niso brezplačne. Stroške določa namestnik ministra za zunanje zadeve.

V skladu z zakonom o odvetništvu (člen 36 zakona št. 4194/2013, Vladni uradni list, serija I, št. 208) delo odvetnika vključuje prevajanje listin, sestavljenih v tujem jeziku, v grščino in prevajanje grških listin v kateri koli tuj jezik. Prevod v celoti učinkuje pred vsemi sodišči in drugimi organi, če mu je priložena overjena kopija prevedene listine in če odvetnik potrdi, da ima ustrezno znanje jezika, iz katerega oziroma v katerega je bila listina prevedena.

Ali je dostop do zbirke podatkov o prevajalcih brezplačen?

Grčija nima centralne zbirke podatkov o grških sodnih prevajalcih/tolmačih.

Obstaja pa zbirka podatkov o članih Panhelenskega združenja prevajalcev (članih Mednarodne zveze prevajalcev – FIT, Fédération Internationale des Traducteurs), ki so poklicni prevajalci (nekateri so tudi tolmači). Ta zbirka podatkov uporabnikom omogoča iskanje tolmačev/prevajalcev po jeziku in regiji.

Poleg tega so podatki o poklicnih prevajalcih za vsako regijo Grčije na voljo v zbirki podatkov Panhelenskega združenja poklicnih prevajalcev, diplomantov Jonske univerze (člani FIT), katerega člani so specializirani za dva od naslednjih treh jezikov: angleščino, francoščino in nemščino (pri združenju lahko pridobite informacije o jezikovnih specializacijah njegovih članov).

Kako iskati sodnega prevajalca v Grčiji

Glej zgoraj.

Sorodne povezave

Zadnja posodobitev: 03/07/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.