Sodni prevajalci/tolmači

Grčija

Grčija nima spletne strani, na kateri bi bil objavljen seznam sodnih prevajalcev ali tolmačev. Trenutno pripravljamo digitalizacijo naših podatkovnih zbirk in njihovih elektronskih vmesnikov.

Vsebino zagotavlja
Grčija

Kako poiskati sodnega prevajalca ali tolmača v Grčiji?

Tolmačenje in prevajanje pred grškimi sodišči v kazenskih postopkih urejajo členi 233-238 grškega zakonika o kazenskem postopku. Tolmače in prevajalce imenuje pristojno sodišče iz ustrezne preglednice, ki jo vsako leto sestavi sodni svet sodišča za prekrške, finalizira pa jo svet pritožbenega sodišča. V izjemno nujnih primerih se lahko imenujejo tolmači, ki niso vključeni v zgornje preglednice.

V civilnih postopkih člen 252 zakonika o civilnem postopku določa, da če priča, izvedenec ali stranka ne govori grško, sodišče imenuje tolmača. Podobno določbo vsebuje člen 137 zakonika o upravnem postopku.

Opozoriti je treba tudi, da obstaja register prevajalcev, ki jih je potrdilo ministrstvo za zunanje zadeve. Register vsebuje prevajalce, ki prevajajo javne in zasebne dokumente v skladu z novim zakonodajnim okvirom.

Tuje javne listine iz držav, ki so pogodbenice Haaške konvencije iz leta 1961, ki je bila v Grčiji ratificirana z Zakonom 1497/1984 (Uradni list, serija I, št. 188), se prevedejo le, če imajo apostille, kot je določeno v navedeni konvenciji. Vse druge tuje listine mora potrditi grški konzularni organ v državi izvora listine ali konzularni organ države izvora v Grčiji.

Prevod ni brezplačen. Stroške prevoda določi namestnik ministra za zunanje zadeve.

Poleg tega v skladu z zakonikom o odvetnikih (člen 36 zakona št. 4194/2013, Uradni list, serija I, št. 208) delo odvetnika vključuje prevod listin, pripravljenih v tujem jeziku, in prevod grških listin v kateri koli tuji jezik. Prevod ima polni učinek pred katerim koli sodiščem ali drugim organom, če mu je priložena overjena kopija izvirnega dokumenta in če odvetnik potrdi, da zadovoljivo obvlada jezik, iz katerega je bil preveden in v katerega je bil preveden.

Ali je dostop do podatkovnih zbirk grških prevajalcev brezplačen?

Grčija nima centralizirane podatkovne zbirke grških sodnih prevajalcev/tolmačev.

Obstaja pa podatkovna zbirka o članih panhelenskega združenja prevajalcev (članih Mednarodne zveze prevajalcev - FIT), ki so poklicni prevajalci (nekateri so tudi tolmači). Ta podatkovna zbirka uporabnikom omogoča iskanje tolmača/prevajalca po jeziku in regiji.

Poleg tega je mogoče informacije o poklicnih prevajalcih po regijah Grčije najti v podatkovni zbirki panhelenskega združenja poklicnih prevajalcev Jonske univerze (združenje je včlanjeno v FIT), katerega člani so specializirani za dva od naslednjih treh jezikov: angleščina, francoščina ali nemščina (za informacije o jezikovni specializaciji članov združenja se obrnite na združenje).

Iskanje sodnega prevajalca v Grčiji

Glej zgoraj

Sorodne povezave

Register prevajalcev, ki jih je potrdilo ministrstvo za zunanje zadeve

Panhelenska zveza prevajalcev

Panhelensko združenje poklicnih prevajalcev, diplomantov Jonske univerze

Ministrstvo za pravosodje (kjer so na voljo kontaktni podatki grških tožilstev in sodišč)

Zadnja posodobitev: 14/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.