Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: češčinadanščinafrancoščina.
Swipe to change

Sodni prevajalci/tolmači

Grčija

Grčija nima spletne strani, na kateri bi bil objavljen seznam sodnih prevajalcev ali tolmačev. Trenutno pripravljamo digitalizacijo naših podatkovnih zbirk in njihovih elektronskih vmesnikov.

Vsebino zagotavlja
Grčija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kako poiskati sodnega prevajalca ali tolmača v Grčiji?

Tolmačenje in prevajanje pred grškimi sodišči v kazenskih postopkih urejajo členi 233-238 grškega zakonika o kazenskem postopku. Tolmače in prevajalce imenuje pristojno sodišče iz ustrezne preglednice, ki jo vsako leto sestavi sodni svet sodišča za prekrške, finalizira pa jo svet pritožbenega sodišča. V izjemno nujnih primerih se imenujejo tolmači, ki niso vključeni v zgornje preglednice.

V civilnih postopkih člen 252 zakonika o civilnem postopku določa, da če priča, izvedenec ali stranka ne govori grško, sodišče imenuje tolmača. Podobno določbo vsebuje člen 137 zakonika o upravnem postopku.

Opozoriti je treba tudi, da na ministrstvu za zunanje zadeve deluje prevajalska služba, ki je v skladu s sedanjim pravnim okvirom pristojna za uradne prevode javnih in zasebnih dokumentov.

Tuje javne listine iz držav podpisnic Haaške konvencije iz leta 1961, ki je bila v Grčiji ratificirana z zakonom 1497/1984 (Vladni uradni list, serija I, št. 188), se prevedejo le, če imajo žig Apostille, kot je določeno v navedeni konvenciji. Vse druge tuje listine mora potrditi grški konzularni organ v državi izvora listine ali konzularni organ države izvora v Grčiji.

Prevod ni brezplačen. Stroške prevoda določi namestnik ministra za zunanje zadeve.

Poleg tega v skladu z zakonikom o odvetnikih (člen 36 zakona št. 4194/2013, Vladni uradni list, serija I, št. 208) delo odvetnika vključuje prevod listin, pripravljenih v tujem jeziku, in prevod grških listin v kateri koli tuji jezik. Prevod ima polni učinek pred katerim koli sodiščem ali drugim organom, če mu je priložena overjena kopija izvirnega dokumenta in če odvetnik potrdi, da zadovoljivo obvlada jezik, iz katerega je bil preveden in v katerega je bil preveden.

Ali je dostop do podatkovnih zbirk grških prevajalcev brezplačen?

Grčija nima centralizirane podatkovne zbirke grških sodnih prevajalcev/tolmačev.

Obstaja pa podatkovna zbirka o članih panhelenskega združenja prevajalcev (članih Mednarodne zveze prevajalcev - FIT), ki so poklicni prevajalci (nekateri so tudi tolmači). Ta podatkovna zbirka uporabnikom omogoča iskanje tolmača/prevajalca po jeziku in regiji.

Poleg tega je mogoče informacije o poklicnih prevajalcih po regijah Grčije iskati v podatkovni zbirki panhelenskega združenja poklicnih prevajalcev Jonske univerze (združenje je včlanjeno v FIT), katerega člani so specializirani za dva od treh jezikov: angleški, francoski in nemški (za informacije o jezikovnih specializacijah članov združenja se obrnite na združenje).

Iskanje sodnega prevajalca v Grčiji

Glej zgoraj

Sorodne povezave

Prevajalska služba ministrstva za zunanje zadeve

Panhelenska zveza prevajalcev

Panhelensko združenje poklicnih prevajalcev, diplomantov Jonske univerze

Ministrstvo za pravosodje (kjer so objavljeni seznami pravnikov lingvistov, po odvetniški zbornici v Grčiji, ter kontaktni podatki grških državnih tožilstev in sodišč)

Zadnja posodobitev: 16/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.