Sodni prevajalci/tolmači

Madžarska

Madžarska nima osrednje elektronske podatkovne zbirke sodnih prevajalcev in tolmačev.

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Kako najti sodnega prevajalca ali tolmača na Madžarskem?

Specializirano prevajanje ali tolmačenje lahko v okviru zaposlitve ali drugega plačanega dela izvajajo samo usposobljeni specializirani prevajalci ali tolmači.

Za sodno overjene prevode ter overitve prevodov in izvodov listin v tujem jeziku je pooblaščen samo Nacionalni urad za prevajanje in overjanje prevodov (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt – OFFI).

OFFI zagotavlja tolmačenje na sodiščih, državnih tožilstvih in v preiskovalnih agencijah v Budimpešti (v nadaljnjem besedilu skupaj: sodišča). Navedene storitve mora zagotavljati tudi na sodiščih zunaj Budimpešte, če jih ta ne morejo zagotoviti sama z imenovanjem usposobljenega tolmača ali druge primerne osebe.

Spletna stran OFFI: Nacionalni urad za prevajanje in overjanje prevodov.

Naslov: 1062 Budapest, Bajza utca 52.

V skladu z Zakonom XLI iz leta 1991 o notarjih (a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény) lahko notarji, ki so pooblaščeni za sestavljanje listin v tujem jeziku, pripravljajo izvirne prevode listin iz pristojnosti notarjev in lahko overjajo prevode v določenem jeziku. Notarji overijo prevod izvirne listine tako, da na koncu prevoda dodajo overitveno klavzulo.

Sodno overjene prevode izpiskov iz poslovnega registra ter sodno overjene prevode dokumentov in podatkov družb, ki bodo vneseni v poslovni register, v kateri koli uradni jezik EU (po izbiri družbe) lahko pripravljajo tudi usposobljeni specializirani prevajalci in specializirani revizorji.

Sorodne povezave

Nacionalni urad za prevajanje in overjanje prevodov (OFFI)

Zadnja posodobitev: 06/04/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.