Sodni prevajalci/tolmači

Irska

Vsebino zagotavlja
Irska

Irsko združenje prevajalcev in tolmačev (ITIA) je bilo ustanovljeno leta 1986 in je edino poklicno združenje na Irskem, ki zastopa interese prevajalcev in tolmačev.

V podatkovno zbirko ITIA so vključeni tisti posamezniki, ki so usposobljeni in registrirani za delo kot sodni prevajalci in tolmači.

Spletna stran ITIA je dostopna prek naslova https://www.translatorsassociation.ie/, sodnega prevajalca ali tolmača pa je mogoče poiskati na seznamu jezikov iz katerih oziroma v katere se prevaja.

ITIA
19 Parnell Square North,
Dublin 1
D01 E102

Zadnja posodobitev: 18/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.