Sodni prevajalci/tolmači

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

Italija nima nacionalne podatkovne zbirke prevajalcev in tolmačev, in sicer zato, da so italijanska sodišča svobodna pri izbiri prevajalcev in tolmačev, ki se jim zdijo primerni.

Zadnja posodobitev: 24/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.