Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Sodni prevajalci/tolmači

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

V Latviji ni zbirke podatkov o prevajalcih/tolmačih.

Sodišče v civilnih postopkih strankam, ki v zadevi prejemajo državno pravno pomoč ali so oproščene plačila sodnih stroškov, zagotovi pravico, da se seznanijo z gradivom zadeve in sodelujejo v postopku s pomočjo tolmača, če ne znajo jezika postopka.

Sodišče v upravnih postopkih strankam, ki ne znajo jezika postopka – razen zastopnikom pravnih subjektov –, zagotovi pravico, da se ob pomoči tolmača seznanijo z gradivom zadeve in sodelujejo v postopku.

Sodišče lahko po lastni presoji odloči, da bo za pravno osebo zagotovilo tolmača.

kazenskih postopkih imajo osebe, ki imajo pravico do obrambe, žrtve in njihovi zastopniki, priče, specialisti, izvedenci, revizorji in druge osebe, ki jih k sodelovanju pozove uradna oseba, ki vodi postopek, ko take osebe ne znajo uradnega jezika države, v postopkih pravico uporabljati jezik, ki ga znajo, in najeti tolmača za brezplačno pomoč, pri čemer storitve tolmača zagotovi uradna oseba, ki vodi postopek. Preiskovalni sodniki ali sodišča v predkazenskem postopku določajo o navzočnosti tolmača pri odločanju o zadevah, za katere so pristojni preiskovalni sodniki ali sodišča.

Zadnja posodobitev: 05/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.