Sodni prevajalci/tolmači

Luksemburg

Na tej strani portala lahko najdete sodnega prevajalca ali tolmača v Luksemburgu.

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

Kako najti sodnega prevajalca ali tolmača v Luksemburgu?

Ministrstvo za pravosodje nudi dnevno posodobljeni seznam zapriseženih prevajalcev in tolmačev. Do njega lahko dostopate prek spletne strani Ministrstva za pravosodje in vsebuje tudi splošne podatke.

Ali je dostop do informacij o luksemburških sodnih prevajalcih brezplačen?

Dostop do informacij o luksemburških sodnih prevajalcih je brezplačen.

Sorodne povezave

Ministrstvo za pravosodje

Zadnja posodobitev: 20/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.