Sodni prevajalci/tolmači

Malta

Malta ima zdaj vzpostavljeno bazo podatkov sodnih prevajalcev in tolmačev.

Vsebino zagotavlja
Malta

V kazenskih zadevah je seznam tolmačev/prevajalcev na voljo sodnikom in sodnemu osebju. Ta seznam vodi in vzdržuje tajništvo kazenskega sodišča. V okviru priprav na začetek veljavnosti direktive o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih je bil zgornji seznam nedavno dodan sodnim storitvam, ki so na voljo na spletu:

https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx

Če so med kazenskim postopkom potrebne storitve tolmača ali prevajalca, tega imenuje sodnik.  Obstoj zgoraj navedenega seznama ne pomeni, da ga mora sodnik upoštevati, saj lahko za opravljanje naloge tolmačenja in prevajanja imenuje katero koli drugo osebo, za katero meni, da je primerna. Ime tako imenovane osebe se nato doda na seznam. Za več informacij pišite na naslov „The Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta“.

V civilnih zadevah lahko stranke imenujejo prevajalca ali tolmača po lastni izbiri, stroške tega pa krije stranka, ki potrebuje te storitve. Sodna uprava v tem postopku ne sodeluje. Vendar lahko civilna sodišča uporabijo seznam, ki je na voljo kazenskim sodiščem in je na voljo javnosti na spletu, kot je navedeno zgoraj.

Malteški seznam prevajalcev in tolmačev je vključen tudi v informacijski sistem sodišč za vodenje pravnih zadev (LECAM), ki je običajno namenjen izključno sodnemu osebju in pravnikom. Vendar lahko širša javnost v zvezi s civilnimi zadevami dostopa do sistema LECAM na računalnikih, ki se nahajajo v sodnih registrih.

Na seznam izvedencev lahko nova imena dodajo sodni uradniki, ki so pooblaščeni za vzdrževanje te baze podatkov. Vpisi za posamezne izvedence so povezani s sodnim postopkom, za katerega so bili imenovani za opravljanje svojih strokovnih storitev.

Zadnja posodobitev: 27/10/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.