Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: španščinadanščinaangleščinafrancoščinaitalijanščinalatvijščinapoljščinaslovaščinafinščina.
Swipe to change

Sodni prevajalci/tolmači

Nizozemska

Na tej strani so na voljo informacije o registraciji zapriseženih tolmačev in prevajalcev na Nizozemskem ter razširitvi te registracije.

Vsebino zagotavlja
Nizozemska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zakon o zapriseženih sodnih tolmačih in prevajalcih

Na Nizozemskem se uporablja Zakon o zapriseženih sodnih tolmačih in prevajalcih (Wet beëdigde tolken en vertalers – Wbtv). Ureja pravila in predpise za zaprisežene tolmače, ki zagotavljajo ustni prevod govora v drugem jeziku, in zaprisežene prevajalce, ki zagotovijo pisni prevod besedila, napisanega v drugem jeziku.

Tolmačenje in prevajanje sta svobodna poklica, kar pomeni, da lahko načeloma vsakdo, ne glede na izobrazbo ali ozadje, deluje kot neodvisni tolmač ali prevajalec. Za to vam ni treba biti vpisani v register zapriseženih tolmačev in prevajalcev (Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)). Register Rbtv je zbirka podatkov, ki vsebuje podatke o zapriseženih tolmačih in prevajalcih na Nizozemskem; upravlja jo urad zapriseženih tolmačev in prevajalcev (Bureau beëdigde tolken en vertalers). Da bi lahko delali kot zapriseženi tolmač ali prevajalec, morate biti registrirani v registru Rbtvu.

Katere informacije so zabeležene v nizozemskem registru prevajalcev?

V skladu s členom 2 zakona o zapriseženih sodnih tolmačih in prevajalcih register zapriseženih tolmačev in prevajalcev vsebuje naslednje podatke za vsakega registriranega tolmača ali prevajalca:

  1. kontaktni podatki,
  2. navedba, ali je oseba tolmač ali prevajalec,
  3. izvorni ali ciljni jeziki, v katerih dela tolmač ali prevajalec, in
  4. druga posebna znanja, za katera tolmač ali prevajalec meni, da bi jih bilo dobro zabeležiti v register.

Kdo je odgovoren za register prevajalcev?

Končno odgovornost za register nosi minister za pravosodje in varnost; vendar je za odločanje o vpisih v register pristojen urad za zaprisežene tolmače in prevajalce.

Ali je dostop do nizozemskega registra prevajalcev brezplačen?

Da, dostop je brezplačen.

Kako najti sodnega prevajalca na Nizozemskem?

Iskanje v podatkovni zbirki se lahko opravi po imenih ali jezikovnih kombinacijah.

Sorodne povezave

Urad zapriseženih tolmačev in prevajalcev

Register zapriseženih tolmačev in prevajalcev

Zadnja posodobitev: 27/10/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.