Sodni prevajalci/tolmači

Slovaška

Na tej strani so na kratko povzete informacije o seznamu slovaških prevajalcev in tolmačev.

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Katere informacije vsebuje seznam slovaških prevajalcev in tolmačev?

Seznam izvedencev, tolmačev in prevajalcev, ki ga vodi slovaško ministrstvo za pravosodje (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), vključuje oddelek za tolmače in oddelek za prevajalce s podatki o 1341 prevajalcih in 1240 tolmačih, ki so pridobili dovoljenje za opravljanje prevajalskih ali tolmaških dejavnosti v skladu z zakonom št. 382/2004 o izvedencih, tolmačih in prevajalcih ter spremembah nekaterih drugih aktov in tistih, ki so ali so bili vpisani na seznam izvedencev, tolmačev in prevajalcev.

Seznam izvedencev, tolmačev in prevajalcev vsebuje poseben razdelek za tolmače in poseben razdelek za prevajalce. Ta podatkovna zbirka je na voljo samo v slovaščini.

Vsi tolmači in prevajalci, ki so na seznam izvedencev, tolmačev in prevajalcev uvrščeni v ustrezen razdelek glede na njihovo znanje jezikov, so pooblaščeni za uporabo identifikatorjev, ki jih je izdalo slovaško ministrstvo za pravosodje, in sicer izkaznice tolmača/prevajalca in uradnega žiga tolmača/prevajalca.

Ali je dostop do seznama prevajalcev in tolmačev brezplačen?

Dostop do seznama ter iskanje prevajalcev in tolmačev sta brezplačna.

Kako lahko najdem prevajalca ali tolmača na Slovaškem?

Informacije o tolmačih in prevajalcih najdete na spletni strani ministrstva za pravosodje Slovaške republikerazdelku o registrih, tako da izberete izmed možnostjo prevajalci ali tolmači.

Kontaktni podatki prevajalcev in tolmačev (po potrebi pa tudi druge informacije) so na voljo na spletni strani. Po posameznih prevajalcih in tolmačih lahko iščete po njihovi registrski številki, jeziku, imenu in priimku, občini, okrožju, regiji ali kateri koli kombinaciji teh polj. Ko med rezultati iskanja izberete določeno osebo, se prikažejo podrobne informacije, kot so njeni kontaktni podatki, obseg njenega pooblastila za izvajanje dejavnosti tolmačenja ali prevajanja, datum začetka (in po potrebi tudi datum izteka veljavnosti) dovoljenja ter morebitne sankcije, naložene v zadnjih treh letih v zvezi z izvajanjem dejavnosti; v primeru prepovedi opravljanja dejavnosti vnos določa obdobje, v katerem velja prepoved, informacije o začasni prekinitvi dejavnosti, vključno s podrobnostmi o pravni podlagi, datumom začetka začasne prekinitve in datumom konca začasne prekinitve, informacije o prekinitvi dejavnosti, vključno z datumom začetka in konca prekinitve, registracijsko številko in najnovejšimi informacijami o zavarovanju civilne odgovornosti.

Sorodne povezave

Seznam tolmačev

Seznam prevajalcev

Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike

Zadnja posodobitev: 26/10/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.