Sodni prevajalci/tolmači

Slovenija

Na tej strani je pregled podatkovne zbirke slovenskih sodnih tolmačev.

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Kateri podatki so v registru slovenskih sodnih tolmačev?

Ministrstvo za pravosodje upravlja imenik sodnih tolmačev. Slovenski pravni sistem ne razlikuje med tolmači in prevajalci. Vse sodni tolmači morajo biti sposobni tolmačenja in prevajanja.

Imenik sodnih tolmačev vsebuje naslednje podatke, ki so javni:

 • priimek
 • ime
 • naslov
 • poštna številka
 • mesto
 • telefon
 • elektronski naslov
 • jezik

Dodatno imenik vsebuje tudi nekatere podatke, ki niso dostopni javnosti:

 • znanstveni ali strokovni naslov
 • datum imenovanja
 • poklic
 • datum in kraj rojstva
 • enotno matično številko občana (EMŠO),
 • podatke o zaposlitvi ali drugem statusu.

Ali je dostop do podatkovne zbirke slovenskih sodnih tolmačev brezplačen?

Da, dostop do podatkovne zbirke slovenskih sodnih tolmačev je brezplačen.

Kako najti sodnega tolmača v Sloveniji

Iskanje po podatkovni zbirki sodnih tolmačev je mogoče s splošnim iskalnikom po zbirki, ki išče med vsemi javno objavljenimi podatki, tako da je iskanje mogoče glede na:

 • ime,
 • priimek,
 • mesto,
 • telefon,
 • jezik.

Iskalno poizvedbo je možno tudi omejiti z isklanim filtrom, ki temelji na posameznem jeziku (možno je izbrati samo en jezik).

Sorodne povezave

Sodni tolmači -imenik

Zadnja posodobitev: 23/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.